Vinden van de juiste aanpak

Om tot een verandervoorstel te komen, doorlopen we een aantal logische stappen. Wij maken geen adviesrapporten die in een diepe lade verdwijnen. Wij kiezen voor een nauwe samenwerking met jou en denken vanaf het eerste moment na over inbedding in je organisatie.

Ons uitgangspunt


Succesvolle Transfer
Elke leeractiviteit moet leiden tot veranderend gedrag op de werkvloer, ofwel transfer. We vinden dat zó belangrijk, dat we onderzocht hebben wat daarbij de succesfactoren zijn.

We zorgen samen met jou dat bij elke leeractiviteit, de omstandigheden dusdanig zijn dat de verandering daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Want alleen op die manier kunnen we je beloven dat je investering in leren het gewenste rendement oplevert.