English version

Copyright & Trademarks – ICM opleidingen & trainingen auteursrechten

Alle teksten en foto’s op deze website en gerelateerde pagina’s zijn eigendom van ICM opleidingen & trainingen. Het is verboden om deze teksten en/of foto’s van deze site zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ICM opleidingen & trainingen te kopiëren, te bewerken of te verspreiden op enige wijze.

Voor diverse van onze producten en diensten zijn externe auteursrechten en handelsmerken van toepassing.

APMG / AXELOS / ASL en BiSL Foundation en IPMA

  • PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MoP®, MSP®, ITIL® zijn geregistreerde handelsmerken van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Het Swirl logo™ is een handelsmerk van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden.
  • AgilePM® is een geregistreerd handelsmerk van Agile Business Consortium Limited. Alle rechten voorbehouden.
  • De APMG International Agile PM en Swirl Device logo zijn handelsmerken van The APM Group Limited, gebruikt met toestemming van The APM Group Limited. Alle rechten voorbehouden.
  • Het APMG International Lean IT is een handelsmerk van The APM Group Limited, gebruikt met toestemming van The APM Group Limited. Alle rechten voorbehouden.
  • ASL® en BiSL® zijn geregistreerde handelsmerken van ASL BiSL Foundation.
  • IPMA®, IPMA Level C® en IPMA Level D® zijn geregistreerde handelsmerken van IPMA in Switzerland en andere landen.

Scrum.org

De verklaringen en meningen die in de Scrum trainingen worden uitgedrukt, behoren exclusief toe aan ICM opleidingen & trainingen en worden niet gedeeld door of vertegenwoordigd vanuit Scrum.org. Deze trainingen bevatten geen goedkeuring voor welk product, dienst of uitgangspunt dan ook. Scrum.org geeft geen enkele verklaring, garanties of verzekering, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, beschikbaarheid of valuta van de inhoud van deze trainingen of het materiaal gerelateerd aan deze trainingen. Scrum.org, haar vertegenwoordigers, functionarissen, werknemers, licentiehouders of aangesloten maatschappijen zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook (inclusief en zonder limiet, schade voor winstderving, bedrijfsinformatie, verlies van informatie) die voortvloeit uit de informatie of verklaringen vervat in de trainingen. Elke afhankelijkheid die op dergelijke inhoud wordt geplaatst, is strikt op eigen risico.

Scrum.org is een handelsmerk van Scrum.org en kan geregistreerd zijn in het Patent and Trademark Office van de Verenigde Staten en in andere landen.