21e eeuwse vaardigheden

Welke kennis en vaardigheden zijn voor het onderwijs van belang om leerlingen optimaal voor te bereiden op onze snel veranderende maatschappij? Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) boog zich over deze vraag en formuleerde elf 21e eeuwse vaardigheden:

 • Kritisch denken: het vermogen om zelfstandig tot weloverwogen en beargumenteerde oordelen en beslissingen te komen
 • Creatief denken: het vermogen om nieuwe oplossingen voor bestaande vraagstukken te vinden
 • Probleem oplossen: het vermogen om een probleem te (h)erkennen, tot een plan te komen en het probleem op te lossen
 • Computational thinking: denkvaardigheden en technologie richting programmeren
 • Informatievaardigheden: het proces om systematisch, effectief en efficiënt digitale informatie te zoeken, vinden en delen
 • ICT basisvaardigheden: kennis en vaardigheden die nodig zijn om met computers om te gaan
 • Mediawijsheid: kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met digitale media
 • Communiceren: doelgericht boodschappen overbrengen en begrijpen
 • Samenwerken: gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij aanvullen en ondersteunen
 • Sociale & culturele vaardigheden: het vermogen om effectief te leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, sociale en culturele achtergronden
 • Zelfregulering: het vermogen om zelfstandig te handelen en verantwoordelijkheid te nemen, rekening houdend met de eigen capaciteiten

Deze vaardigheden in het onderwijs

Aan elk van deze vaardigheden zijn kennis, inzicht en houdingen gekoppeld. SLO heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geadviseerd om deze onderdeel te laten uitmaken van het curriculum voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Momenteel werkt SLO er hard aan om de vaardigheden een zichtbare plek te geven in de landelijke leerplankaders.

Wat doet ICM met de 21e eeuwse vaardigheden?

Als opleidingsinstituut erkent ook ICM het belang van deze vaardigheden. In een maatschappij waarin kennis binnen handbereik is, zijn het juist vaardigheden die ons als professionals onderscheiden. Zachte vaardigheden zoals interpersoonlijke vaardigheden of denkvaardigheden maken je aantrekkelijk als werknemer op de arbeidsmarkt. In ons opleidingsaanbod vind je daarom diverse cursussen waarmee je leert je 21e eeuwse vaardigheden te versterken:

Bron: https://slo.nl/