Camiel Bernaards

"Ik geloof dat educatie mensen dichter bij elkaar brengt. Kennis, inzicht en vaardigheden zorgen voor wederzijds begrip en verbinding." Camiels trainingen zijn laagdrempelig, eerlijk en vertrouwen gevend.

Foto: Camiel Bernaards