Werkvorm voor docenten en trainers: Beeldend Presenteren

In de onderstaande stappen leer je hoe je Beeldend Presteren kunt inzetten als werkvorm.

• Deze werkvorm is met name geschikt voor presentatietechnieken.

• Kies als trainer een cursist die als leerdoel heeft om het publiek te boeien.

• Laat de cursist eerst een kort verhaal (1 à 2 minuten) vertellen over een avontuur dat hij ervaren heeft.
Als de cursist het moeilijk vindt om een avontuur te bedenken vraag dan naar een laatste vakantie of wat hij afgelopen weekend heeft beleefd.

• Vervolgens gaat de cursist ditzelfde verhaal nog een keer vertellen, maar
nu zonder woorden te gebruiken. De cursist mag dus alleen uitbeelden.
Nodig de cursist uit om zijn verhaal voor zich te zien en het publiek daarin
mee te nemen.

• Daarna gaat de cursist zijn twee presentaties combineren. Beeld het
verhaal wederom uit en vertel nu ook het verhaal daarbij.

• De cursist zal waarschijnlijk aangenaam verrast zijn door een publiek dat
nu meer geboeid is. De trainer benoemt dat presenteren een fysieke
aangelegenheid is. Door verhalen en anekdotes op een beeldende
manier te vertellen, komt de spreker los van het (te veel) denken en
is hij meer in het nu. Dit helpt om met meer ontspanning en plezier te
presenteren.