MOOC Recap: wat betekent zelfsturing voor jou als HR-professional?

Vorige maand namen meer dan 900 HR-professionals en managers deel aan de MOOC (MOOC staat voor Massive Open Online Course; een online cursus toegankelijk voor iedereen die wil deelnemen) van ICM over zelfsturing. We merkten dat het een onderwerp is dat op dit moment erg leeft in organisaties. In veel organisaties is de term ‘zelfsturing’ wel eens gevallen en vaak zijn organisaties hier al in meer of mindere mate mee bezig. Maar hoe pak je dit als organisatie op? Moeten we dit wel willen? En hoe gaan we hiermee concreet aan de slag? Het doel van deze MOOC was om met én van elkaar te leren over dit thema. Dat is gelukt, we deden enkele waardevolle inzichten op over zelfsturing en die lees je in dit artikel.

In de MOOC hebben we gesproken over de zin en onzin van zelfsturing. Het merendeel was het erover eens dat zelfsturing een uitkomst kan bieden voor interne uitdagingen, zoals klantgerichter werken, wendbaarder worden als organisatie en het creëren van eigenaarschap bij werknemers.

Een MOOC-er over zelfsturing: “Het is een win-win-win, voor medewerker, organisatie én klant.”

Empowered Employee

Tijdens de MOOC stond de medewerker centraal. Welke eigenschappen moet een medewerker hebben om zelfsturend te zijn? Deze vraag stelden we in een survey onder de deelnemers van de MOOC om een beeld te schetsen van de ideale medewerker die eigenaarschap neemt binnen een organisatie. Deze medewerker noemen wij de ‘Empowered Employee’. We hebben een aantal vaardigheden onder elkaar gezet waaraan je een ‘Empowered Employee’ kunt herkennen.

Een MOOC-er over de Empowered Employee: “Als er járen juist gestuurd is vanuit top-down perspectief, moeten medewerkers ook weer het vertrouwen krijgen dat deze eigenschappen wel degelijk gewaardeerd worden!”

De weerbarstige praktijk

Dat gepraat over zelfsturing en eigenaarschap nemen is mooi. Maar hoe kom je daar? Allard Droste, schrijver van de besteller Semco in de Polder, spreekt tijdens de MOOC over het hebben van een ‘Droom’ als organisatie. Met ‘Droom’ bedoelt Droste een vooruitstrevende, gewenste situatie voor je organisatie. En hoe belangrijk het is om je medewerkers hierin te betrekken en te laten voelen hoe het zal zijn wanneer deze droom is waargemaakt. Hierdoor zullen medewerkers positiever zijn en meer verantwoordelijkheid nemen om organisatiedoelen te realiseren.

De MOOC-ers erkennen dit, maar zien ook dat het initiatief voor zelfsturing vaak strandt in de dagelijkse praktijk. Niet elke organisatie adopteert zelfsturing even makkelijk en ook de wat meer traditionele manager kan succes in de weg staan. Uitgelicht drie tips die de MOOC-ers met elkaar online deelden:

  1. Heb een Droom als organisatie. Maak deze concreet en tastbaar voor de medewerker.
  2. Begeleid leidinggevenden in loslaten (van oude gewoontes), bijvoorbeeld door coaching.
  3. Elke organisatie (en afdeling) is anders. En elke aanpak daarmee ook. Bekijk in welk type organisatie je werkt. Is deze hiërarchisch, resultaatgestuurd of informeel? En bedenk vervolgens een passende eerste stap.

Een MOOC-er over de implementatie van zelfsturing: “De duidelijke visie [op zelfsturing] die we nu hebben heeft er echt voor gezorgd dat ieder individu weet hoe hij of zij kan bijdragen aan de purpose van onze organisatie.”

De veranderende rol van HR

Wat is jouw rol als HR-professional binnen je organisatie, wanneer alle medewerkers zelfsturend zijn? De klassieke taken als beoordelen, vakanties, het aannemen van personeel en in sommige gevallen zelfs het salaris worden belegd in zelfsturende teams. De rol van HR verschuift daarmee van HR-professional naar cultuurcoach. Dit vraagt een nieuwe manier van werken maar ook andere vaardigheden. Ga niet wachten op de verandering. ‘Gewoon doen!’, zegt Allard Dorste ‘de verandering begint bij jezelf’.

Een MOOC-er over de samenwerking van HR en leidinggevenden: “Ik zie de HR-professional als coach van de leidinggevende en het team op het gebied van cultuurverandering. Maar ook als aanjager van het (hogere)management om de randvoorwaarden voor zelfsturing te creëren.”

Al met al waren het hele leerzame weken, waar we erg trots op terugkijken! Het was een geweldige ervaring met veel nieuwe inzichten en nieuwe ontmoetingen.


Wil je verder in gesprek over zelfsturing, of wil je zelf een MOOC/ SPOC organiseren? Onze Learning & Development Consultants vertellen er graag meer over. Ze zijn te bereiken op 030 – 29 19 888.

 

 

 

Foto: Laura Gariglio