Leer Agile werken op organisatieniveau met Leading SAFe

Om als organisatie snel, efficiënt en effectief in te spelen op continue verandering moet je flexibel en wendbaar zijn. Op een Agile manier werken helpt je daarbij. Om Agile organisatiebreed in te zetten, is het Scaled Agile Framework (SAFe) ontwikkeld. Dit is een raamwerk dat je helpt om optimale afstemming te bereiken tussen verschillende teams en zo sneller te komen tot het leveren van producten en diensten die aansluiten op de behoeftes van jouw klanten. In de ICM training Leading SAFe maak je kennis met dit raamwerk.

Agile werken

We leven in een wereld die in hard tempo verandert. Er is veel flexibiliteit en wendbaarheid nodig om effectief om te gaan met deze veranderingen. Agile werken speelt hierop in en biedt verschillende technieken en methodieken die je als individu, team of organisatie kunt inzetten. Onder Agile valt onder andere de meest bekende methodiek Scrum. Scrum richt zich op het werken in kleine teams die zich volledig toegewijd richten op een oplossing, systeem, dienst of product. Bij Scrum bestaat een team uit vijf tot negen mensen die geleid worden door een Product Owner. De Product Owner is geen strikte leidinggevende die regels en afspraken opstelt, maar iemand die het team de kaders geeft die noodzakelijk zijn om tot het gewenste en meeste waardevolle eindproduct te komen. Het vertrouwen ligt bij de professionaliteit van de teamleden. Er worden daarom geen eisen gesteld aan de manier waarop het team tot het eindproduct komt. Het team krijgt dus een grote mate van zelfstandigheid en vrijheid, uitgaande van professionaliteit, commitment en transparantie.

Bij Scrum maak je gebruik van kort cyclisch werken: in twee tot vier weken levert een team een (eerste) versie van een product op. Vervolgens checkt het team of het product past bij de wensen en verwachtingen van de klant. Daarbij stemt de Product Owner herhaaldelijk de prioriteiten met de stakeholders af. Is dat niet zo, dan gaat de cyclus verder totdat het product hier wel aan voldoet. Dit is dan ook het einddoel van Scrum: in een voorspelbaar tempo een product (door)ontwikkelen dat voldoet aan de wensen van de klant en maximale toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers.

Het Scaled Agile Framework (SAFe)

Scrum gaat in eerste instantie uit van één team bestaande uit maximaal negen mensen. Dit omdat uit onderzoek van Belbin[1] bleek dat de meeste high performance teams niet groter zijn dan negen mensen. Is een team groter, dan is het advies om het te splitsen tot meerdere teams. Dit is waar het Scaled Agile Framework (SAFe) van pas komt. Dit raamwerk is erop gericht om meerdere Scrum teams op een effectieve en efficiënte manier samen te laten werken binnen een organisatie. Wanneer je binnen jouw organisatie uitbreidt naar meerdere teams, neemt de complexiteit toe. Er is betere en duidelijkere afstemming nodig tussen de verschillende teams. Daarbij blijft het altijd van noodzakelijk belang om de klant centraal te stellen en waardemaximalisatie als hoogste prioriteit te houden.

SAFe bestaat uit allerlei technieken die allemaal verweven zijn met elkaar. Gezamenlijk dragen ze bij aan optimale opschaling. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin vijf verschillende teams werken aan één applicatie. Het werk is daarbij zo opgedeeld dat ieder team zoveel mogelijk onafhankelijk bijdraagt aan een deel van die applicatie. Door het toepassen van technieken binnen SAFe zorg je ervoor dat deze verschillende onderdelen optimaal op elkaar aansluiten en de vijf onafhankelijke teams gezamenlijk bijdragen aan het geheel. Deze technieken maken het bijvoorbeeld mogelijk om data op een goede manier uit te wisselen tussen teams, verschillende functionaliteiten goed op elkaar te laten aansluiten en de afstemming tussen individuen te vergemakkelijken.

Wat levert werken volgens SAFe op?

Werken volgens SAFe biedt veel voordelen voor organisaties die in ontwikkeling zijn. Het biedt ten eerste meer snelheid en kwaliteit, omdat je je alleen maar richt op zaken die daadwerkelijk waarde toevoegen aan het eindresultaat. Daarnaast levert het meer flexibiliteit op en de ruimte om in te kunnen spelen op veranderende inzichten en situaties. Bovendien helpt SAFe je om als organisatie meer en sneller de hoofden dezelfde kant op te krijgen, omdat afstemming van groot belang is binnen SAFe. Ten slotte levert het betrouwbaarheid op: de buitenwereld weet beter wat ze kan verwachten van een organisatie, aangezien interne en externe transparantie een belangrijk onderdeel van SAFe is.

Natuurlijk is het belangrijk je te realiseren dat SAFe geen wondermiddel is en hierdoor alle uitdagingen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar, door het inzetten van SAFe speel je als organisatie beter in op de actualiteit en breng je focus aan, waardoor je minder onnodige tijd en energie verspilt.

Voor wie is de training ‘Leading SAFe’ geschikt?

Het implementeren van SAFe is organisatieontwikkeling. Net als andere vormen van ontwikkeling kost het leren werken met SAFe tijd, energie en acceptie voordat het tot succes leidt. Bovendien werkt SAFe op veel gebieden mogelijk anders dan je gewend bent en moet je keuzes maken. Het volgen van de ICM training Leading SAFe helpt daarbij. De training is geschikt voor iedereen die SAFe wil opzetten of op een ander manier met SAFe in aanraking komt. Omdat SAFe het opschalen is van Agile werken, is het van belang dat je binnen jouw organisatie reeds op een Agile manier werkt.

De training Leading SAFe is een basistraining waarin je leert hoe SAFe is opgebouwd, welke elementen het raamwerk bevat en welke mensen er nodig zijn om het tot een succes te maken. Heb jij hier enig belang bij? Dan is de training zeker geschikt voor jou! De eerste groep start in het najaar van 2022. Kijk op de opleidingspagina voor meer informatie.

[1] https://www.belbin.com/