Wat is jouw rol in een projectteam?

Je wordt regelmatig gevraagd om mee te werken aan een project, maar ben je jezelf bewust van de rol die jij vervult in een projectteam? Ben jij iemand die veel ideeën inbrengt of iemand die goed op de details let? Om jezelf te kunnen verbeteren in een projectteam is het zaak je te realiseren welke rol je hebt en welke valkuilen hiermee gepaard kunnen gaan. In dit artikel kom je daar achter.

Belbin heeft acht rollen beschreven die mensen kunnen vervullen in een team. In welke rol herken jij jezelf?

Zorgdrager

 • Consciëntieus
 • Zorgelijk en bezorgd
 • Werkt achter de schermen
 • Regelt het planmatig verloop

Groepswerker

 • Sociaal gericht
 • Mild
 • Gevoelig
 • Kan goed luisteren
 • Stimuleert en integreert

Brononderzoeker

 • Extravert
 • Gaat op zoek naar ideeën
 • Enthousiast
 • Nieuwsgierig
 • Communicatief

Voorzitter

 • Kalm
 • Zelfvertrouwen
 • Doelgericht
 • Realistisch en nuchter
 • Laat ieder teamlid tot zijn recht komen

Waarschuwer

 • Nuchter
 • Weinig emoties
 • Zakelijk
 • Analyseert en bekritiseert

Plant

 • Individualistisch
 • Onorthodoxe ideeën
 • Intellect, kennis
 • Fantasie

Vormer

 • Energiek
 • Extravert
 • Dynamisch
 • Ongeduldig

Bedrijfsman

 • Plichtsgetrouw
 • Zet beslissingen om in werkzaamheden
 • Praktisch
 • Zelfdiscipline

 

Nu je de kenmerken van jouw rol weet is, lees je hieronder de valkuilen die bij jouw rol vaak voorkomen. Door bewust met deze wetenschap om te gaan, zal je jouw eigen functioneren in een team verbeteren. Doe er je voordeel mee!

Zorgdrager

De Zorgdrager heeft de valkuil onnodig details te benadrukken ten koste van het algemene overzicht of de algemene richting. Door steeds maar de zorgen te benadrukken, kan hij een team ontmoedigen. Probeer je intolerantie ten opzichte van mensen met een meer oppervlakkige of avontuurlijke houding om te zetten in respect voor de ander.

Groepswerker

De Groepswerker wil graag de harmonie bewaken. Hij duikt daarom soms weg voor confrontaties. Hij kan een sfeer creëren waarin te weinig serieus op zaken wordt ingegaan. Ga geen allianties aan met één groepslid (soms de underdog) tegen de anderen.

Brononderzoeker

De Brononderzoeker kan soms overenthousiast raken. Hij kent af en toe een te grote afleidbaarheid door het telkens opgaan in allerlei verleidelijke / interessante, maar voor het team weinig relevante zaken. Hij kan verslappen als de druk op het werk afneemt.

Voorzitter

De Voorzitter dient vrij te blijven van eigen belang of inhoudelijke stellinginname. Dit zou hem snel in conflict met een vormer en/of een plant kunnen brengen. De voorzitter dient ervoor te waken dat er sprake is van voldoende consensus op de momenten dat hij een beslissing neemt. Soms kan een voorzitter te snel door de bocht gaan, vanuit zijn heldere zicht op de te volgen procedures. Houd als Voorzitter ook voldoende aandacht voor projectteamleden met een iets lager tempo.

Waarschuwer

De Waarschuwer kan overkritisch zijn waardoor hij nieuwe, nog onrijpe ideeën bij voorbaat diskwalificeert. Soms verdwaalt de Waarschuwer in een intelligente, maar ook halsstarrige discussie met andere Waarschuwers en met Planten.

Plant

Een Plant kan de wil hebben om zijn capaciteiten te tonen op teveel of zelfverzonnen terreinen. De creatieve inspanningen sluiten dan niet meer aan bij de behoefte van het projectteam. Een Plant kan beledigd in de schulp kruipen als de ideeën kritisch bekeken worden.

Vormer

Een Vormer kan de neiging hebben andere projectteamleden ‘plat te walsen’, zeker als hij een gezaghebbende positie bekleedt. De Vormer wedijvert soms te veel met de Plant en de Waarschuwer. Hij kan overkomen als onverdraagzaam of zelfs arrogant, ten opzichte van mensen die zich meer op het proces en op de procedures richten.

Bedrijfsman

De Bedrijfsman kan weinig flexibel zijn, met name bij plotselinge ideeën, kansen en wijzigingen in de plannen. Hij kan daardoor prille ideeën en suggesties van anderen te snel als onpraktisch of niet nuttig van de hand wijzen. De Bedrijfsman kan soms te snel aan de slag willen, beginnen met ordenen en regelen, terwijl doelen en uitkomsten nog niet gepreciseerd zijn.

 

TM-inschrijvingMaak alvast kennis met onze docenten via de interessante artikelen die zij voor je schrijven. Meld je hier aan en ontvang net als 7.248 slimme projectmanagers maandelijks ons laatste artikel op het gebied van Projectmanagement.Blauwe-pijl

 

Meer in Projecten