Effectiever werken? Doe vaker niets!

Wil jij beter presteren op je werk? Promotie? Meer aanzien? Eindelijk een complimentje? Ga dan vooral niet harder werken! Ja, je leest het goed. In dit artikel vertel ik je waarom ons denken sterk verouderd is en juist minder doen vaak de sleutel is tot succes.

Welkom in de fabriek

We gaan terug in de tijd. Het is 1919. Je eerste dag in de fabriek begint en je ontmoet de directeur. ‘Welkom’, zegt hij. ‘Hier wordt altijd hard gewerkt, maar soms is dat niet hard genoeg. Dat is geen probleem hoor. We zetten de lopende band gewoon wat harder en je werkt daarnaast wat langer door. En eventjes wat minder pauze natuurlijk. Helder?’ Vroeger was het simpel voor de directeur: de productiviteit was simpelweg ‘aantal gewerkte uren’ x ‘mate van inspanning’. Gingen de zaken niet goed? Hup, laat de medewerkers wat langer blijven en/of verhoog de snelheid van de lopende band. Tel uit je winst.

Tegenwoordig liggen de zaken wat anders. We werken nog maar weinig in fabrieken. In 2015 werkte meer dan 80% van de beroepsbevolking in de Randstad in de dienstensector[1]. Veel van onze banen zijn hierdoor complexer en vergen andere vaardigheden. Maar welke vaardigheden dan?

Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) probeert hier een antwoord op te geven door het opstellen van de zogenaamde ‘21th Century Skills’. Denk hierbij aan: creatief- en kritisch denken, probleemoplossend vermogen en sociale en culturele vaardigheden, maar ook aan basisvaardigheden op het gebied van IT en zogenaamde mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn nodig om als mens en arbeidskracht mee te kunnen in een wereld vol verandering, informatie en robotisering[2].

“Een onsje creativiteit graag”

Met name de vaardigheden ‘creativiteit’, ‘kritisch denken’ en ‘probleemoplossend vermogen’ zijn even belangrijk als ongrijpbaar. We kennen allemaal het beeld van de schrijver met een zogenaamd ‘writer’s block’. Het lukt gewoon even niet. Wat doe je dan? Harder werken? Stiekem op Social Media? Ondanks dat we deze toevluchten meestal zoeken, voel je wellicht al dat ze niet écht werken. Maar wat wel?

Presteren kun je leren

Toon Gerbrands (Algemeen Directeur bij PSV) zei ooit in een seminar: ‘In de topsport is voorbereiding en rust essentieel. Hier gaat 80% van de tijd naartoe. De overige 20% naar presteren. In het bedrijfsleven is dit andersom: 80% presteren en 20% voorbereiden en rusten. Toch verwachten we dezelfde topprestaties en inspanning. Gek eigenlijk.’ We moeten dus meer voorbereiden en rusten om te voorkomen dat we vastlopen.

En niet alleen Toon Gerbrands en ik vinden dit, ook de wetenschap! Uit onderzoek geleid door Sophie Ellwood blijkt namelijk dat mensen die regelmatig even afstand nemen van hun werk de meeste waardevolle nieuwe inzichten opdoen[3]Door je creativiteit en nieuwe ideeën val je daarnaast extra op bij je leidinggevende! Ga de volgende keer dus niet nóg harder werken (of stiekem je likes tellen op Social Media), maar maak een wandeling, haal even koffie of verzin iets anders leuks. Dat laatste moet zeker lukken nu je vaker pauzes gaat nemen!

Wil je na het pauzeren praktische tips over hoe je vervolgens je concentratie verhoogt? Lees dan dit artikel.

Bronnen

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/09/werk-in-randstadprovincies-voor-ruim-80-procent-in-dienstensector

[2] http://downloads.slo.nl/Repository/21e-eeuwse-vaardigheden-in-het-curriculum-van-het-funderend-onderwijs.pdf

[3] https://hbr.org/2014/03/how-to-have-a-eureka-moment

[4] https://www.cliendo.nl/belang-van-pauze-nemen/