7 tips om aantrekkelijk te blijven als werkgever

Is jouw organisatie bezig met thema’s als duurzame inzetbaarheid, lerend vermogen en gespreid leiderschap? Zie je het werknemersverloop toenemen en het aantal moeilijk vervulbare vacatures toenemen? En heb je dus te maken met het thema aantrekkelijk werkgeverschap?

Neem dan de rust om met elkaar tot de kern van het vraagstuk door te dringen. Dan kom je uit op de identiteit van jouw organisatie en de wijze waarop je met alle stakeholders wilt werken aan successen. Vertrouwen in elkaar is dan het ‘onzichtbare’ fundament en te belangrijk om aan het toeval over te laten. Maar hoe stuur je met én op vertrouwen?

Tip 1 Let op signalen die wijzen op gebrek aan vertrouwen

Soms duiken signalen op over angst en gebrek aan vertrouwen. Laat deze signalen niet op zijn beloop, maar lokaliseer waar zij vandaan komen. Verken op welke bouwstenen van vertrouwen zij betrekking hebben: geloofwaardigheid, betrokkenheid, competentie, sociale status, identificatie en/of transparantie. Onderneem gerichte acties en voorkom dat het probleem zich verspreidt.

Tip 2 Neem ruimte voor bezinning

Organisaties staan onder druk en zijn bezig met verschillende veranderprocessen, die allemaal bovenop de gewone bedrijfsvoering komen. Kritische vragen of waarschuwingen van de werkvloer worden als weerstand betiteld. Eigenlijk komt het allemaal niet uit en wil je door met de gang van zaken. Toch moet je soms gas terug durven nemen om echt te luisteren en mogelijke fouten toe te geven.

Tip 3 Voorkom leiderschapskramp

Van medewerkers in de 21e eeuw wordt veel verwacht. Logisch dat zij kijken naar de wijze waarop hun managers met elkaar samenwerken, van elkaar leren en elkaar steunen. Hoe ervaren medewerkers in uw organisatie het optreden van het management: geeft dat vertrouwen en energie? Staan zij model voor het nieuwe organiseren?

Tip 4 Dotter de energiebanen van je organisatie

Een organisatiestructuur gaat over het verdelen van taken en bevoegdheden én over afstemming. Voeg eens een energiedimensie toe aan jouw beeld van je organisatie: waar stroomt energie? Welke energiebanen worden belemmerd en moeten worden gedotterd?

Verken met elkaar waar de huidige structuur en werkwijze vernieuwing en energie in de weg staat en waar je goede initiatieven ziet ontstaan. Sluit jouw organisatievorm nog voldoende aan op het belang van netwerken en de uitgangspunten van de circulaire economie?

Verander eens de opzet van agenda’s van het managementteam, de raad van bestuur en de raad van toezicht. Zorg dat er meer aandacht is voor de haalbaarheid van de besluiten en voor de wijze waarop je met elkaar werkt aan succes. Als we spreken over wendbaarheid dan gaat vaak ten onrechte alle aandacht uit naar een vereiste gedragsverandering bij medewerkers. Daarmee blijven de bepalende factoren op organisatieniveau buiten schot: wendbaarheid ontstaat als je het totale systeem durft aan te pakken.

Tip 5 Versterk het immuunsysteem

Worden conflicten aangegaan of vermeden? Wat gebeurt er onder en boven water? Krijgen medewerkers voldoende terug wat er met hun commentaar en hun voorstellen is gedaan? Voelen mensen zich uitgedaagd hun mening te geven of kleuren ze uit angst binnen de lijntjes? Leg eens de relatie naar burn-outs en lerend vermogen. Hoe kan jouw organisatie leren veilig te conflicteren?

Tip 6 Maak de besturingsfilosofie expliciet

Hoe wil je samenwerken en resultaten neerzetten? Welke overtuigingen ten aanzien van werknemersgedrag hanteer je? Is zelfsturing ingegeven door bezuiniging of de visie op zorg? Inconsistentie in de besturingsfilosofie raakt direct de geloofwaardigheid van je organisatie en de mate waarin medewerkers zich met de organisatie identificeren. Wat is jouw ideale balans in het sturen via onder- en bovenstroom?

Tip 7 Ga in dialoog over dynamische besturingsbalans

De ideale balans tussen sturen via de boven- en onderstroom is veranderlijk. Dit vraagt een dynamische dialoog met stakeholders: hoe kijk jij naar de werkelijkheid? Wat valt dan op? Welke indicatoren gebruik je hierbij? Hoe gaan we verder en met behulp van welke informatie houden we elkaar scherp voor de toekomst?

”De kunst van HR zit in het bewaken van dynamische balansen in de organisatie. Daarin ben je niet een belangenbehartiger, maar een professionele tegendenker. Jouw visie stoelt op gerichte waarnemingen, evaluaties en een combinatie van hard- en soft controls.”