ICM Opleidingen & trainingen is Great Place To Work® 2016!

Onze 10 tips voor meer productiviteit met gelukkige werknemers

1. Maak van strategische keuzes een gezamenlijk goed

Betrokkenheid van medewerkers stimuleer je simpelweg door ze te betrekken. Informeer medewerkers niet achteraf met een e-mail over een reeds gemaakte beslissing, maar geef ze inspraak in het beleid. Dit zorgt voor draagvlak. Organiseer momenten voor input, inspraak, brainstormsessies of kritiek op beoogde strategische beslissingen van het managementteam.

2. Adopteer de overtuiging: ‘Wat je geeft, ontvang je terug.’

De kwaliteit van wat je geeft, bepaalt de kwaliteit van wat je zult ontvangen. Wanneer je je op ene positieve manier openstelt voor een ander, ontvang je daar een open houding voor terug. Zo kun je samen in mogelijkheden denken. Wanneer je een negatieve, ongeduldige of gefrustreerde houding laat zien, is de kans groot dat de ander ook een negatieve houding aanneemt. Op die manier loop je vast en kom je niet waar je wilt zijn. Een positieve open houding is dus erg belangrijk. Het vraagt vertrouwen, oprechtheid en moed, maar wanneer je hem hebt, kun je veel meer bereiken. Lees hier meer over in hoofdstuk 2 van ons gratis Ebook De 10 tips voor Succesvol Communiceren.

3. Zie plezier als verbindende factor en creator van openheid

Plezier zorgt voor ontspanning en in een ontspannen werkomgeving is er ruimte voor openheid en verbinding. In zo’n omgeving durven mensen te zeggen waar ze voor staan en er is ruimte voor creatieve ideeën. Neem initiatief om activiteiten buiten werk op te zetten en stimuleer initiatieven van medewerkers.

4. Laat mensen winnen of leren

Er is geen betere leerschool dan leren door te doen. Geef werknemers de kans om nieuwe methoden uit te proberen en zelf projecten op te zetten wanneer zij geloven dat dat goed is voor het bedrijf. Lukt het? Dan is je experiment succesvol geweest en kun je op die voet verder. Zijn je resultaten minder dan verwacht? Dan heb je geleerd hoe het niet moet en kun je op basis van die ervaring voortaan betere keuzes maken. Het gaat er niet om of je wint of verliest, maar of je wint of leert.

5. Creëer openheid over gevoel, cijfers en veranderingen

Geef op een aantal vaste momenten in het jaar openheid over de (tussentijdse) resultaten en veranderingen binnen het bedrijf. Bied werknemers de mogelijkheid kritische vragen te stellen. Deze transparantie zorgt ervoor dat werknemers zich betrokken voelen en ook op andere momenten vragen durven te stellen over de gang van zaken.

6. Vlak hiërarchie zoveel mogelijk af

Stimuleer eigen initiatief van medewerkers. Maak mensen verantwoordelijk, geef ze ruimte te experimenteren en om risico’s te nemen.

7. Laat mensen ontdekken waar ze goed in zijn

Daag werknemers uit om zelf persoonlijke doelstellingen op te stellen en stimuleer hen om zich te ontwikkelen. Zo groeien ze in hun functie op de manier die ze zelf willen en kunnen ze ook meer betekenen voor het bedrijf.

8. Vier behaalde successen samen

Het samen vieren van successen zorgt voor trots, plezier en energie, en heeft een versterkende werking op het teamgevoel. Medewerkers voelen zich door het expliciet vieren van successen op de werkvloer ook gezien en gewaardeerd voor hun inspanningen.

9. Waardering is de smeerolie voor iedere samenwerking

Door positieve feedback te geven, hoe specifieker hoe beter, maken we de ander bewuster van zijn kwaliteiten en talenten. Als we mensen een compliment geven en zeggen dat we hen waarderen, zullen mensen groeien en zal er zeer waarschijnlijk een glimlach op hun gezicht verschijnen. Zelfs de grootste artiesten vinden het nog steeds fijn om positieve feedback van het publiek te ontvangen, ook al staan ze al jaren op het podium.

10. Vergeet nooit te lachen!

Als we lachen, maken onze hersenen endorfine aan en dat werkt ontspannend en pijnstillend. Lachen is stres verlagend en gezond. Er zijn zelfs onderzoekers die beweren dat je langer leeft als je vaak lacht en een optimistische kijk op het leven hebt. Als je humor gebruikt, wordt het ook makkelijker om met uitdagingen om te gaan. Je bent minder snel uit het veld geslagen en durft meer open te staan voor verandering. Vergeet ook vooral niet om jezelf te lachen. Het is heel stimulerend om jezelf niet al te serieus te nemen!