Door de vergrijzing zijn senior medewerkers in veel organisaties oververtegenwoordigd. Hoe voorkom je dat de opgebouwde expertise van deze groep verdwijnt als deze uitstroomt? Om je organisatie toekomstbestendig te maken en je junioren klaar te stomen tot de leiders van morgen kun je verschillende strategieën hanteren. Bijvoorbeeld het organiseren van mentorschap en het implementeren van organisatiebrede maatwerkinterventies.

Waarom kennismanagement noodzakelijk is

In het oudere gedeelte van de beroepsbevolking zit veel impliciete kennis, een waardevol netwerk en jarenlange ervaring. Wanneer je niet investeert in goed kennismanagement, dreig je de beschikbaarheid tot deze kennis massaal te verliezen. Het risico is dat je intern kennis tekort komt en genoodzaakt bent deze kennis extern in te huren, met extra kosten als gevolg.

Dit voorkom je door te investeren in kennisoverdracht binnen je organisatie. Naast behoud en borging van bestaande kennis leidt kennisoverdracht tot een intensievere samenwerking tussen jonge talenten en het management. Dit contact stelt het management in staat de leiders van de toekomst te identificeren.

Professioneel Mentorschap: zingeving voor de senior medewerker

Automatisering en robotisering leiden tot veranderende functies. Dit vraagt van medewerkers om wendbaar en flexibel te zijn. Continue scholing maakt medewerkers breder inzetbaar. Voor oudere medewerkers kan scholing zich richten op het leren geven van hulp en advies en het organiseren van mentorschap in de organisatie. In de cursus Professioneel Mentorschap leren senior medewerkers de toegevoegde waarde van hun werk- en levenservaring te verzilveren en coachende begeleiding te bieden aan junioren in de organisatie.

Naast dat mentorschap bijdraagt aan kennisoverdracht, biedt het oudere medewerkers zingeving én wordt hun toegevoegde waarde maximaal benut tot aan het pensioen.

Bekijk ook eens deze case over hoe Gemeente Hoorn een mentorprogramma opzette.

Maatwerkinterventies: een Meesterschapsprogramma

Bij een ICM Meesterschapsprogramma op maat staat kennisoverdracht tussen senior medewerkers en de jongere generaties centraal. Via business challenges en door het management geformuleerde meesterproeven dagen we junioren uit om onder begeleiding aan de slag te gaan met senior verantwoordelijkheden. Het resultaat is een effectieve leerling-meesterconstructie, waarin de leerlingen ‘afkijken’, oefenen, meelopen en taken overnemen.

Benieuwd naar hoe zo’n maatwerkprogramma eruitziet? Vraag de infographic hieronder aan om erachter te komen hoe een succesvolle leerling-meesterconstructie in jouw organisatie gerealiseerd kan worden.

Vrijblijvend advies

Onze Learning & Development Consultant Jan-Bart Bouwmans denkt graag met je mee over jouw vraagstuk. Hij is bereikbaar via jan-bart.bouwmans@icm.nl of 030 – 75 51 881.

Jan-Bart Bouwmans

Learning & Development Consultant Telefoon 030 75 51 881 jan-bart.bouwmans@icm.nl

Onze mensen