Als je een opleiding of training voor je beroep of toekomstige beroep volgt, dan mag je de uitgaven hiervoor, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, onder bepaalde voorwaarden aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Je scholingsuitgaven mag je onder de volgende voorwaarden meetellen:

 • Jij of je fiscale partner doet de uitgaven voor je studie of die van je fiscale partner.
 • De opleiding of studie is gericht op jouw beroep of toekomstig beroep.
 • Er is sprake van een leertraject; onder begeleiding of toezicht verwerven van kennis. De uitgaven zijn hoger dan de drempel van € 250. De uitgaven boven de drempel mag je aftrekken, met een maximaal bedrag van
  € 15.000.

Als je voor jouw studiekosten of andere scholingsuitgaven een vergoeding krijgt, bijvoorbeeld een vergoeding van je werkgever, moet je deze vergoeding eerst van je uitgaven aftrekken voordat je het aftrekbedrag berekent.

De volgende kosten mag je meetellen:

 • Lesgeld
 • Kosten voor studieboeken of vakliteratuur

De volgende kosten mag je niet meetellen:

 • Rente voor studieschulden
 • Uitgaven voor levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesting, voeding en kleding
 • Reis- en verblijfkosten
 • Uitgaven voor studiereizen of excursies
 • Uitgaven voor (de inrichting van) een werk- of studeerruimte

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de aanvullende toelichting van de Belastingdienst of bel met de Belastingtelefoon op nummer 0800 – 0543.

Deze regeling is geldig tot 1 januari 2022. Op 1 maart 2022 vervangt de STAP-budget het belastingvoordeel voor particulieren. Hier lees je wat het STAP-budget inhoudt.

English version