5 stappen om tot een strategische personeelsplanning te komen

Strategische personeelsplanning is een populair begrip binnen veel organisaties en staat hoog op de HR agenda’s. Lees in dit artikel wat het precies is en welke stappen je moet doorlopen om tot een strategische personeelsplanning te komen.

Strategische personeelsplanning is een middel om te komen tot een optimale inzet van mensen. Nu en in de toekomst. Het gaat hierbij om de kwantiteit en de kwaliteit van de medewerkers, wat invloed heeft op de bedrijfsresultaten. Strategische personeelplanning levert daarmee zowel een kostenreductie als een kwaliteitsverhoging op.

Hoe kom je tot een strategisch personeelplan?

Om tot een strategisch personeelsplan te komen, moeten in elk geval de volgende stappen worden doorlopen.

1. Zorg voor een visie die motiverend en richtinggevend is

Zonder visie op de toekomst is het onmogelijk om een strategische personeelsplanning te maken. Zorg dat er antwoord is op de vragen  wat de strategie van de organisatie is, of producten en/of diensten moeten veranderen en of er qua competenties wezenlijk andere dingen van medewerkers worden gevraagd.

2. Maak een analyse van het gewenste en toekomstige personeelsbestand

Breng interne en externe ontwikkelingen voor de organisatie in kaart. Welke invloed hebben de DESTEP factoren (Demografie, Economie, Sociologie, Technologie, Ecologie en Politiek) op de organisatie? Deze ontwikkelingen en de strategie van de organisatie vormen de ingrediënten om te bepalen welke competenties zorgen voor een toekomstbestendig personeelsbestand.

3. Inventariseer het huidige personeelsbestand

Leidinggevenden inventariseren binnen hun teams of medewerkers competent zijn voor de toekomstige eisen. Met dit toekomstige profiel in gedachten bekijken ze wie de high potentials zijn, welke medewerkers beschikken over ontwikkelmogelijkheden en wie welke ambities heeft. Bij welke medewerker ziet de leidinggevende knelpunten voor de toekomst? Maak van deze inventarisatie een overzicht.

4. Analyseer de verschillen

Bekijk en bespreek in hoeverre het gewenste personeelsbestand toekomstbestendig is. Hoe groot is het verschil tussen het huidige en het gewenste personeelsbestand?

5. Maak een plan

Maak een actieplan voor de knelpunten die uit de analyse van stap 4 komen. Denk hierbij aan training en competentieontwikkeling, werving en selectie, doorstoom en uitstroom.

Daniëlle Etienne

HRM trainer bij ICM Opleidingen & Trainingen