Pas jij al toe wat je hebt geleerd?

Hoe komt het dat je nog niet altijd toepast wat je hebt geleerd? Ken Blanchard, Paul J. Meyer en Dick Ruhe geven je in het boek ‘Van weten naar doen’ drie niveaus die je moet doorlopen om het geleerde toe te passen in de praktijk. Kijk in welke fase jij zit en neem jouw volgende stap. 

Niveau 1: Leer vaker weinig

Het eerste niveau van verandering is het kennisniveau. Dat is logisch, want je moet eerst weten wat je anders wilt gaan doen. Dit is het makkelijkste niveau van de drie en kost de minste tijd. Het gevaar van dit niveau is dat het veel leuker is om telkens iets nieuws te leren dan aan de slag te gaan en te worstelen met iets dat je hebt geleerd en dus nooit op niveau twee komt.

Tip

Blijf niet te lang op dit niveau hangen en zorg dat je gaat proberen het geleerde toe te passen in de praktijk. Daarbij is herhaling een heel belangrijk thema binnen dit niveau. Onthoud het weinig-vaker principe: Het is beter om vaker weinig te leren dan in één keer heel veel.

Niveau 2: Denk in mogelijkheden

Het tweede niveau van verandering gaat over je attitude. Een positief filtersysteem zorgt voor verandering, een negatief filtersysteem niet. Een voorbeeld van een negatieve houding is de respons ‘ja, maar..’. Merk je dat je dat doet? De eerste stap is om die reflex tegen te houden en jezelf open te stellen voor de mogelijkheden die nieuwe informatie je geeft. Zonder een open instelling kun je nooit de kloof tussen ‘weten’ en ‘doen’ overbruggen.

Tip

Denken in mogelijkheden (DIM) is effectiever dan denken in problemen (DIP). Ga eens voor jezelf na: Ben je een DIM-er of een DIP-er? Als je in mogelijkheden denkt heb je de juiste attitude om het geleerde in praktijk te brengen.

Niveau 3: Zorg voor een follow-up

Het derde niveau gaat over een follow-up na afloop van een cursus. Om de geleerde kennis om te zetten in acties heb je een plan nodig dat structuur en ondersteuning biedt en verantwoordelijkheid aanwakkert. Dat betekent dat je regelmatig geplande ontmoetingen nodig hebt met een coach of supportgroep om je te houden aan je voornemens. Zonder die structuur zijn je plannen niet meer dan goede voornemens.

Tip

Kijk eens in jouw omgeving wie jou kan helpen om structuur en ondersteuning te bieden voor jouw plannen. Samen kom je verder dan alleen. Maak afspraken en houd je daar aan. Zo kan je het geleerde echt in de praktijk blijven toepassen.

KENNEN + KUNNEN + WILLEN + GELOVEN = DOEN.

Meer weten? De bovenstaande niveaus komen uit het boek ‘Van weten naar doen’ van Ken Blanchard, Paul J. Meyer en Dick Ruhe.