Worden jouw notulen gecorrigeerd door je leidinggevende? Laat je niet kisten!

Je bent notulist en doet je uiterste best om goede notulen af te leveren. Maar je leidinggevende corrigeert altijd veel in je notulen en herschrijft soms zelfs stukken. Niet echt bevorderlijk voor je zelfvertrouwen als notulist! Maar zijn je notulen werkelijk zo slecht?  Analyseer haar correcties en ontdek dat je probleem kleiner is dan je denkt!

Je leidinggevende vult inhoudelijk aan of schrapt gevoelige gedeeltes

Dat betekent niet direct dat jij je werk niet goed hebt gedaan. Als je twee mensen eenzelfde vergadering laat notuleren, komen daar twee verschillende notulen uit. Je kunt wel je leidinggevende vragen je voor een vergadering alvast even bij te praten, dan weet je vooraf wat de (strategische) hoofdzaken zijn.

Je leidinggevende corrigeert je grammatica en spelling

Dat is fijn! Je wilt tenslotte goed voor de dag komen bij de vergaderleden en wie je notulen nog meer onder ogen krijgen. Probeer de grammaticale uitleg of spellingsregel te achterhalen zodat je leert van deze correcties.

Je leidinggevende verandert je zinnen en woorden

Tja, iedereen heeft haar eigen stijl en woordenschat. Als je leidinggevende op deze punten je tekst  verandert zonder inhoudelijke of tactische reden, kun je je afvragen of ze niet beter zelf de notulen kan schrijven. Jij bent aangenomen om te notuleren, niet omdat je hetzelfde opleidingsniveau of vocabulaire hebt als je leidinggevende.

Vraag dus volgende keer niet heel algemeen aan je leidinggevende of zij de notulen wil controleren, want dan geef je haar een vrijbrief om van alles te corrigeren. Vraag of zij de notulen wil checken op inhoudelijke onvolledigheden en onjuistheden en op storende fouten. Blijft zij erg kwistig met de rode pen, maak er dan een bespreekpunt van in je volgende functioneringsgesprek. Je hebt er recht op om met zelfvertrouwen je notuleertaak uit te voeren!