Motivatie mobiliseren van binnenuit

Weten wie je bent en zijn wie je bent geven voeding aan authentiek gedrag en ontplooiing. Hoe beter je weet wie je bent en over welke kernkwaliteiten je beschikt, hoe groter de kans is dat je zelf keuzes maakt en verantwoordelijkheid neemt voor wat je doet. Alleen op basis van het besef dat je de stuurman bent van je eigen leven vaar je een duidelijke koers en kom je waar je zijn wilt. Je durft je kwetsbaarder op te stellen en je kunt vrij en ongedwongen praten over wat een eventuele groei in de weg staat. Coachen kan hierbij een sterke impuls betekenen. Coachen richt vooral op het mobiliseren van motivatie van binnenuit.

Mogelijkheden

Bij coachen staan de mogelijkheden in de toekomst centraal en niet het functioneren in het verleden.  Ieder mens heeft veel meer mogelijkheden in zich dan vaak op voorhand wordt aangenomen. In heel veel gevallen heeft de praktijk geleerd dat onder een goed gesternte mensen in beweging komen en vervolgens kwalitatief en kwantitatief beter gaan presteren. Hierbij spelen het raken van de juiste snaar en het stimuleren van het zien van perspectieven een grote rol. Coachen betekent ook het bevorderen van het “los” durven laten en niet meer alles te moeten (“ont”moeten”). Het komt regelmatig voor dat beperkende overtuigingen vanuit onder meer opvoeding en onderwijs groei en ontwikkeling belemmeren.

Stoppen met remmen

Deze conditionering leidt ertoe dat velen vast zitten in een vierkant van een sleur van gewoonten. Het is de kunst weer leren “rond’ te zijn. Je kunt het vergelijken met een olifant die vastzit aan een paaltje. Het loskoppelen hiervan maakt het noodzakelijk dat je bereid bent in de schaduw van het gewoontepatroon te kijken en deze te doorbreken. Je moet bereid zijn je te richten op ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling kan gezien worden als stoppen met remmen.

Leidinggeven

Juist wanneer een leidinggevende de behoefte om alles te beheersen loslaat, krijgt hij meer controle. Laten we alles los dan hebben we niets meer te verliezen. Het gaat om het vinden van een juiste balans. De intelligentie van de ander wordt ontkend of beknot bij het oplossingsgericht geven van opdrachten en juist gerespecteerd en gestimuleerd bij het probleemgericht stellen van vragen. Dat vereist een flexibele stijl van leidinggeven. Vertrouwen, ruimte en zelfstandigheid zijn hierbij sleutels.

Loopbaanzekerheid

Baanzekerheid is steeds meer een utopie. Loopbaanzekerheid speelt de hoofdrol.  Het gaat om de keuze tussen WW of Wendbaarheid en Weerbaarheid. Zekerheid door beweging is het vertrekpunt. De medewerker moet in beginsel steeds meer in staat en bereid zijn “de” loopbaan en ambitie ook buiten de eigen organisatie gestalte te geven. Een coach neemt deze manier van benaderen mee in zijn aanpak. Daarmee is zowel het individueel belang als dat van de organisatie gediend.

Bij dit alles is een leidinggevende nodig die als een probleemgerichte coach optreedt en vooral verbaasd en nieuwsgierig is en niet (ver)oordeelt.