Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een manier van conflictbemiddeling waarbij een mediator twee partijen begeleidt bij het creëren van een win-winsituatie. De betrokkenen denken dus zelf actief mee en hebben inspraak op het eindresultaat. Het effect hiervan is dat de oplossing vaak prettiger is dan wanneer een rechter deze bepaalt. Er wordt niet gezocht naar een ‘juridisch’ gelijk, maar juist naar een compromis. Het is hierbij belangrijk dat beide partijen openstaan voor een oplossing en bereid zijn de onderlinge relatie te behouden of te verbeteren.

Wie begeleidt een mediation?

Mediation wordt begeleid door een mediator. Een mediator kan een leidinggevende op het werk zijn, maar ook een coach, trainer, therapeut of zelfstandig mediator.

Wanneer kies je voor mediation?

Mediation kan worden ingezet bij bijvoorbeeld echtscheidingen, arbeidsconflicten, buurtbemiddeling en conflicten tussen de overheid en burgers. Het kan een goede oplossing zijn wanneer onderhandelingen spaak lopen of er communicatieproblemen, weerstand, problemen met juridische aspecten of ethische dilemma’s zijn.

Mediator worden?

Lees meer over de ICM Mediationopleiding

Wat is mediation?

Bekijk de onderstaande video om meer te weten over mediation en over wanneer je voor mediation kiest om een conflict op te lossen.

 


Meer in Mediation