Lean in de zorg: standaardiseer voor meer flexibiliteit

Standaardiseer processen in de zorg en krijg meer tijd en ruimte voor uitzonderlijke gevallen. Lean Six Sigma trainer Kim Brons bezocht Instituut Verbeeten in Tilburg en laat zien hoe zij met deze methode hun klantwaarde verhogen.

Soms heb je van die ontmoetingen die je inspireren en energie geven. Mijn ontmoeting met het Instituut Verbeeten was er zo een. De organisatie verbetert vanuit het perspectief van de patiënt met passie en focus hun processen waardoor ze klanten voortaan sneller kunnen helpen. Zij stopt niet na de eerste optimalisatieronde, maar de werknemers blijven elkaar continu prikkelen om het nog beter te doen. Hoe? Dat vertel ik in deze blog.

Instituut Verbeeten levert al meer dan zestig jaar zorg op het gebied van radiotherapie en nucleaire geneeskunde. Eén van hun doelen is patiënten zoveel mogelijk (kwaliteit van) leven te geven. Of dat nu door genezing is, levensverlenging of pijnvermindering.

Sinds 2007 wordt binnen Instituut Verbeeten gewerkt volgens de Lean Methodiek en binnen de gehele organisatie zit Lean inmiddels in het DNA. Zij kijken naar hun processen door middel van de vijf principes van Lean:

Lean

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordat ze de eerste stappen zetten, hebben ze de klantwaarde benoemd. Die luidt: zo snel mogelijk starten met de behandeling. Dat werd het uitgangpunt. Vervolgens zijn ze zoveel mogelijk handelingen in het proces gaan standaardiseren.

Natuurlijk blijven er uitzonderingen bestaan, we praten nog steeds over mensen, maar juist doordat het grootste deel van het proces gestandaardiseerd is, blijft er meer tijd en ruimte over om met de uitzonderingen om te gaan.

Wat is er nodig om een waarde creërend proces te realiseren waarover consensus bestaat en van waaruit verder gebouwd kan worden? In eerste instantie is tijd en inbreng van alle betrokkenen noodzakelijk. Hiermee zorg je ervoor dat men voortdurend kijkt naar hoe een proces kan worden geoptimaliseerd. Zorg er daarnaast voor dat elk proces een eigenaar heeft en breng de capaciteit en planning goed in kaart. Hiermee laat je gestandaardiseerde processen steeds soepeler verlopen. Deze toepassing van de Lean Methode zorgt ervoor dat Instituut Verbeeten patiënten steeds sneller en beter kan helpen.

Door: Kim Brons