De kracht van attitudedoelen

Trainingsdoelen moeten bij voorkeur SMART zijn. De attitude (houding) van een deelnemer is lastig concreet en meetbaar te maken, dus beperken veel trainers zich tot kennis- en vaardigheidsdoelen. Maar is dat wel zo slim? Het negeren van attitudedoelen kan er namelijk voor zorgen dat je training mislukt.

Attitudedoelen omschrijven de gewenste houding van de deelnemer. Bijvoorbeeld de bereidheid om met een bepaalde methode te werken. Andere woorden die je vaak terugziet in attitudedoelen zijn: … zien in dat…, … erkennen het belang van…, … zijn gemotiveerd om…, …zetten zich in voor….

Omdat dit doelen zijn die je niet gemakkelijk concreet en meetbaar maakt, zie ik in de praktijk dat trainers deze doelen vaak weglaten. Ze beperken zich tot kennisdoelen (wat de deelnemer moet weten) en vaardigheidsdoelen (wat de deelnemer moet kunnen).

Zo gaat het mis

Het weglaten van attitudedoelen kan grote gevolgen hebben. Zo was er eens een training voor toezichthouders die betere rapportages moesten gaan schrijven. De trainer bouwde de benodigde kennis netjes op en had slimme oefeningen bedacht om deze kennis ook te oefenen. Sommige deelnemers deden echter niet echt actief mee en na een tijdje nam het verzet langzaam toe. Wat bleek: de deelnemers waren nog helemaal niet overtuigd van het nut van de training. Als je daar als trainer op dat moment nog, improviserend, op in moet gaan loop je het risico dat dit mislukt en dat eigenlijk de hele training tevergeefs is.

Zo gaat het goed

Dit kun je voorkomen door in de voorbereiding van een training altijd na te denken over de gewenste attitude van jouw deelnemers. Vervolgens stel je jezelf de vraag hoe ze straks jouw training binnen komen. Hebben ze dan die attitude al of moet er aan die attitude nog iets gedaan worden? Zo ja, dan moet je nadenken over de manier waarop je dit aanpakt. En ja, het werken aan attitudedoelen kost extra tijd. Maar als je dit niet doet mislukt wellicht je hele training.

Eerste stap: Raak overtuigd van jouw invloed

Kun je attitudes veranderen dan? Ik geef toe dat dat een stuk lastiger is dan het veranderen van een kennisniveau. Maar als een reclame in twintig seconden in staat is om onze attitudes te beïnvloeden, moeten we dan als trainers geloven dat wij het niet kunnen? Ik ben ervan overtuigd dat je als trainer de attitude van jouw deelnemers kunt beïnvloeden. En als je dat echt effectief wilt doen, begin dan met het stellen van attitudedoelen die cursisten kunnen bereiken tijdens jouw training.