De 10 tips voor de ideale samenwerking met je leidinggevende

1. Zorg voor heldere wederzijdse verwachtingen

2. Maak waar wat je belooft

3. Durf feedback te vragen en te geven

4. Ken elkaars verschillen en benut deze

5. Weet wat jouw leidinggevende bezig houdt

6. Doe jezelf niet anders voor dan je bent

7. Zie elkaar als bondgenoten met een gezamenlijk doel

8. Spreek jouw gedachten en gevoelens uit

9. Deel en vier behaalde successen

10. Vergeet nooit te lachen!