De 10 tips om wat je leert toe te passen in je werk

1. Bereid je voor op je cursus

Je leerproces start al voor de eerste trainingsdag. Denk erover na wat je daar wil halen. Wat wil je leren van de trainer? Breng jouw leerdoelen helder in kaart door bij jezelf te rade te gaan, maar ook door dit te bespreken met je omgeving. Hierbij komen we bij tip 2.

2. Betrek je omgeving in je leerproces

Bespreek voorafgaand aan de training met je leidinggevende en met je collega’s wat jij zelf uit de training wil halen en vraag hen wat zij graag veranderd zien. In jouw gedrag maar ook in het werk. Je laat hiermee zien dat je echt een volgende stap wil maken in je werk, maar ook breder op strategisch niveau meedenkt met de impact voor de organisatie. Jouw input en die van je omgeving vormt de input voor het intakeformulier. In het intakeformulier beschrijf je wat jij uit de training wil halen, zodat zowel jij als de trainer een goed beeld krijgt van jouw verwachtingen.

3. Maak al tijdens de training de vertaalslag naar je werk

Tijdens de training is het handig om je af te vragen wat je kunt met de leerstof op je werk. De trainer en je mede-cursisten kunnen je daarbij helpen. Als een opleiding verspreid is over meerdere dagen met een tussenliggende periode, maak dan ook de opdrachten en neem iedere dag even de tijd om te bedenken wat er in de training werd behandeld en hoe je dat kan koppelen aan je dagelijkse werk. Stel jezelf de vraag wat werkt en wat niet, en waarom. Stel eventueel je leerdoelen bij of bedenk nieuwe. Die kun je dan bij de volgende trainingsdag inbrengen. Bespreek met je leidinggevende en collega’s wat er is behandeld en blijf hen betrekken bij je leerproces. Vaak heb je namelijk goede intenties, maar je bent nog meer geneigd om ze echt uit te voeren als je jouw intenties uitspreekt en anderen je kunnen blijven motiveren om ook echt wat te veranderen.

4. Leer vaker weinig dan in één keer heel veel

Kennis tot je nemen is de makkelijkste fase in het leerproces. Deze fase kost ook de minste tijd. Het gevaar hierbij is dat je er te makkelijk in kan blijven hangen. Het is vaak leuker om steeds iets nieuws te leren dan aan de slag te gaan en te worstelen met iets dat al behandeld is. Toch is het direct toepassen cruciaal voor het leerrendement. Herhaling is hierbij belangrijk. Ga uit van het weinig-vaker principe: het is beter om vaker weinig te leren dan in één keer heel veel.

5. Denk in mogelijkheden

Deze tip gaat over je attitude. Een positief filtersysteem zorgt voor verandering, een negatief filtersysteem niet. Een voorbeeld van een negatieve houding is de respons ‘ja, maar…’. Merk je aan jezelf dat je dat doet? De eerste stap is om die reflex tegen te houden en jezelf open te stellen voor de mogelijkheden die nieuwe informatie je oplevert. Zonder een positieve houding ga je het geleerde niet toe passen in de praktijk.

6. Formuleer je verbeterpunten zo concreet mogelijk

Na je cursus begint het echte ‘performance’ proces, het gaat er nu op aankomen of wat je geleerd en geëxperimenteerd hebt, zal blijven toepassen op de werkvloer. Vol van nieuwe theorieën en plannen ga je na de training weer aan het werk. Maar als je omgeving niet openstaat voor jouw ideeën, dan komt daar niet veel van terecht. Tijdens en aan het eind van de training schrijf je jouw verbeterpunten op in een persoonlijk actieplan. Formuleer deze zo SMART mogelijk, dus schrijf niet alleen op wat je wilt oppakken, maar ook hoe, wanneer en wie je daarbij kan helpen als een soort coach. Vraag je ook af wat de anderen aan jouw leerproces kunnen hebben zodat je hen kunt overtuigen. Zie tip 7.

7. Vertel wat jouw leerproces anderen kan opleveren

Als je daarmee op je werk komt en dat bespreekt met je leidinggevende en je collega’s, en vooral ook met diegene die je nodig hebt om jouw leerdoelen te bereiken, dan zul je merken dat men welwillender tegenover jouw leerproces staat. En zeker als het ook een positief effect kan hebben op hun werkrelatie met jou en/of op hun werkprocessen. Zo maak je jouw leerproces het leerproces van jouw afdeling of organisatie.

8. Zet door

Om de geleerde kennis om te zetten in acties heb je een plan nodig dat structuur en ondersteuning biedt en verantwoordelijkheid aanwakkert. Dat betekent dat je regelmatig geplande contactmomenten nodig hebt met je leidinggevende of een coach om je te houden aan je voornemens. Zonder die structuur zijn je plannen niet meer dan goede voornemens.

9. Houd contact met je medecursisten

Het ook helpen om contact te blijven houden met de andere cursisten. Jullie hebben samen een paar dagen lief en leed gedeeld dus zij snappen jouw positie. Via LinkedIn, mail, groepsapp of een keer een belletje kunnen jullie de dilemma’s nog eens een keer bespreken. Een soort intervisie op afstand. De nieuwe leeromgeving van ICM is daarop uitgerust. Dus doe er je voordeel mee.

10. Vergeet niet te lachen!

Deze tip past niet alleen in dit rijtje thuis, maar in elk rijtje tips dat gaat over persoonlijke ontwikkeling. Of het nu gaat over het toepassen van kennis, het verbeteren van je communicatieve vaardigheden of het ontwikkelen van je talent: humor is onmisbaar. Persoonlijke ontwikkeling gaat ook over het kunnen lachen om fouten en te genieten van je leerproces. Als je humor gebruikt wordt het makkelijker om met uitdagingen om te gaan en sta je meer open voor verandering.