De 10 tips voor een goed coachingsgesprek

1. Zorg voor een veilige omgeving

2. Stel open vragen

3. Luister naar de boodschap tussen de regels door

4. Heb aandacht voor de signalen van non-verbale communicatie

5. Laat iemand zelf tot inzichten komen

6. Confronteer indien dat nodig is voor gewenste groei

7. Gun de ander de tijd voor zijn of haar ontwikkeling

8. Kijk vanuit wat er al is, niet vanuit wat er ontbreekt

9. Maak actiepunten concreet en behapbaar

10. Vergeet nooit te lachen!