Arbeidsrecht

Wat is Arbeidsrecht?

Arbeidsrecht is in elke organisatie van centraal belang voor de arbeidsverhoudingen tussen werknemer en werkgever. Het omvat een breed scala aan wet- en regelgeving die samen het arbeidsrecht vormen. Hoe bereken je een ontslagvergoeding? Wat voor uitkering krijgt een werknemer bij volledige arbeidsongeschiktheid? Wanneer maakt een werknemer precies aanspraak op vakantie-uren? Het gaat dus om de regels tussen werknemer en werkgever. Dit zijn allemaal vragen omtrent arbeidsrecht die niet altijd even simpel te beantwoorden zijn, te meer daar de regels erg vaak wijzigen.

Meer weten?

Bekijk hier de training Arbeidsrecht van ICM opleidingen & trainingen. Hierin komen de volgende onderwerpen naar voren:

 • Arbeidsrecht
 • Ontwikkeling en wetgeving
 • Arbeidsovereenkomst
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Ontslagrecht
 • Regels rondom vakantie en verlof
 • Zieke en arbeidsongeschikte werknemers
 • Plan van aanpak en re-integratie
 • Arbeidsconflicten: een praktische benadering
 • Actuele ontwikkelingen en de gevolgen
 • Mediation
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering)
 • Praktijksituaties en -voorbeelden
 • Persoonlijk actieplan