In veel organisaties hebben leidinggevenden regelmatig een-op-een gesprekken met hun medewerkers. Het idee daarachter is goed, de uitwerking meestal minder. Vaak gaat het vooral over werkgerelateerde zaken die spelen en dingen waar de medewerkers tegenaan lopen. Het Goede Gesprek heeft een hele andere insteek en focust op werkgeluk, doelen, kwaliteiten, carrière en ontwikkeling. In dit artikel vertelt ICM-trainer Marja Talens alles over Het Goede Gesprek.

Wat is Het Goede Gesprek?

Marja: “Het Goede Gesprek is een vorm van continu in dialoog zijn, tussen leidinggevende en medewerker. De oude manier van functioneringsgesprekken voeren was vooral functie-inhoudelijk. Het Goede Gesprek is zowel taak- als mensgericht en gaat veel meer over het welzijn van de medewerker, zijn energie, werkplezier, ambities en ontwikkeling. Het vergroot de betrokkenheid en verbetert de prestaties, op een meer mensgerichte manier.

Het Goede Gesprek is niet een methodiek die van a tot z bepaald is. Er is geen blauwdruk voor hoe het moet, maar het doel is altijd betrokkenheid, ontwikkeling en werkplezier stimuleren en daarmee uiteindelijk prestaties verbeteren.”

Hoe komt het dat ‘Het Goede Gesprek’ zo’n bekende term is geworden?

Marja: “Dit komt deels omdat er steeds meer schaarste in personeel is, dus je wilt dat je personeel goed in zijn vel zit en met plezier naar het werk gaat. Daarnaast hecht de nieuwe generatie werknemers meer waarde aan bezig zijn met dingen waar ze zich goed bij voelen en energie van krijgen. De werk-privébalans krijgt steeds meer aandacht. De toenemende hoeveelheid burn-outs speelt ook een rol.

Het wordt hierdoor steeds belangrijker om als leidinggevende op de hoogte te zijn van het welzijn van medewerkers en er open over in gesprek te blijven.”

Wat levert Het Goede Gesprek op?

Marja: “Het Goede Gesprek vergroot het welzijn, de prestaties en het werkplezier van medewerkers. Het zorgt ervoor dat medewerkers zich beter kunnen richten op hun ambities en zich daardoor meer ontwikkelen, waardoor ze meer energie, betrokkenheid en motivatie krijgen. Daarnaast vergroot het de autonomie van mensen.

Ook ben je door Het Goede Gesprek continu in dialoog, dus ben je altijd op de hoogte van wat er speelt. Hierdoor kom je minder snel voor verrassingen te staan. Je voorkomt dat iemand ineens iets aanhaalt waarvan een van de betrokkenen denkt: dit speelt kennelijk al langer maar ik wist er niks van!”

Hoe voer je als leidinggevende Het Goede Gesprek?

Bij het voeren van Het Goede Gesprek is een aantal zaken belangrijk. Allereerst de voorbereiding op de gesprekken. Bij Het Goede Gesprek wordt van de leidinggevende én van de werknemer verwacht dat ze van tevoren nadenken over hoe het gaat, welke zaken er spelen en wat de kwaliteiten en ambities van de medewerker zijn.

Het draait echter niet alleen om de gesprekken zelf. De leidinggevende moet continu in contact zijn met werknemers om op de hoogte te blijven. De mate van vertrouwelijkheid is ook belangrijk. Omdat Het Goede Gesprek op persoonlijke thema’s betrekking heeft, moet je er als leidinggevende voor zorgen dat medewerkers zich veilig en op hun gemak bij je voelen. Dit kun je voor elkaar krijgen door bijvoorbeeld vaker te vragen hoe het gaat. In de dagstart, tijdens een-op-een gesprekken of tussendoor bij de koffieautomaat. Heb oog voor je medewerkers en durf het ook te benoemen als je merkt dat iemand minder lekker in zijn vel zit. Wees ook open over jezelf, dat zorgt ervoor dat medewerkers ook makkelijker open naar jou worden.”

Hoe implementeer je Het Goede Gesprek in je organisatie?

Marja: “Als je Het Goede Gesprek wilt implementeren moet je voor het hele bedrijf duidelijk maken waarom je dit gaat doen. Daarna ga je kijken naar hoe het vorm moet krijgen. Hoe vaak ga je gesprekken voeren? Hoe leggen we verslag? Wanneer gaat het in? Hoe doen we de beoordeling? Hebben de uitkomsten van gesprekken invloed op salaris? Gaan we trainingen voor de leidinggevenden en medewerkers regelen? Al deze zaken moet je goed hebben uitgedacht voordat je Het Goede Gesprek daadwerkelijk implementeert.”

Wat zijn mogelijke valkuilen bij het voeren van Het Goede Gesprek en hoe voorkom je ze?

Marja: “Dat de medewerker en leidinggevende terugvallen in dat de leidinggevende het gesprek voert en dat het toch een zendverhaal wordt. Dat kan komen omdat je de leidinggevenden en medewerkers niet goed hebt ingelicht over hoe Het Goede Gesprek werkt.

Wat ook een valkuil kan zijn is dat het niet goed genoeg geïmplementeerd is in de gehele organisatie. De implementatie moet niet alleen vanuit HR gebeuren maar het hele bedrijf moet het ondersteunen. Als de medewerker open is over wat hij nodig heeft, dan moet er vanuit de rest van de organisatie ook daadwerkelijk draagvlak zijn om hem daarin tegemoet te komen. Anders kan het Goede Gesprek averechts werken: “Nu geef ik aan wat ik nodig heb en wil en dan kan het niet”.

Hoe ziet een training in het voeren van Het Goede Gesprek eruit?

Marja: “Je kunt medewerkers en leidinggevenden goed trainen om Het Goede Gesprek te voeren. Voor leidinggevenden behandel je zaken als het ontwikkelen van een vertrouwensband met je medewerkers, regie loslaten in de gesprekken en in een gelijkwaardige positie met medewerkers komen.”

“Met medewerkers behandel je thema’s als: wat vind ik ingewikkeld om te bespreken? Hoe kom ik erachter waar ik goed in ben en wat ik zou willen ontwikkelen? Waar krijg ik energie van? Hoe pak ik de regie in de gesprekken? Een goede training is op maat gemaakt en gaat in op de specifieke leerwensen van de deelnemers.”

Vrijblijvend advies

Heb je behoefte aan advies over hoe je Het Goede Gesprek implementeert in je organisatie? Of wil je een leertraject op maat organiseren? Neem dan contact op met onze Learning & Development consultants via onderstaand formulier.

Wil jij als leidinggevende leren hoe je ontwikkelingsgesprekken voert? Bekijk dan onze tweedaagse training Ontwikkelingsgericht Leidinggeven.

Willem Vellinga

Learning & Development Consultant Telefoon 030 70 222 96 willem.vellinga@icm.nl

Onze mensen