De reden van bestaan voor ICM opleidingen & trainingen is onze bijdrage aan de groei en ontwikkeling van mensen. Ieder mens heeft behoefte aan groei. Maar met het volgen van een opleiding of training alleen ben je er nog niet. Voor het behalen van jouw persoonlijke doelen is meer nodig. We kijken graag naar het totale plaatje en daarbij hoort ook je gezondheid. Voel je je goed, dan krijg je meer gedaan. Daarom geven wij je een Fitbit Flex 2 cadeau wanneer je je vóór 1 september inschrijft voor een training in de categorie Persoonlijke Effectiviteit. De Fitbit Flex 2 meet al jouw activiteiten gedurende de dag. Het aantal stappen, het aantal trappen, actieve uren en de verbrande calorieën. Ook meet de Fitbit hoe lang je slaapt en hoe goed je slaapt. Een handig hulpmiddel om het beste uit jezelf te halen!

 

 

Actievoorwaarden

Dit is een actie van ICM Opleidingen & Trainingen BV (ICM), Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE te Utrecht. Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Deze actie loopt van 13 juni 2017 tot en met 31 augustus 2017 en geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. De actie bestaat uit het actuele aanbod dat op deze site is gepubliceerd voor alle trainingen die vallen onder de categorie Persoonlijke Effectiviteit. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
 • Deze actie geldt alleen als u zich tijdens de actieperiode via www.icm.nl inschrijft voor een training uit de categorie Persoonlijke Effectiviteit waarbij de eerste bijeenkomst in 2017 plaatsvindt.
 • Deze actie geldt alleen als u zich in de genoemde actieperiode inschrijft voor een training uit de categorie Persoonlijke Effectiviteit. Deze actie geldt niet met terugwerkende kracht.
 • U krijgt als welkomstgeschenk het specifiek voor deze actie geldende geschenk. Dit ontvangt u 4 weken na het afsluiten van de  definitieve inschrijving. Bezorging vindt uitsluitend plaats op het geregistreerde privé-adres. In geval van het vermoeden van fraude of indien enig andere verplichting uit hoofde van de leveringsovereenkomst(en) met ICM niet wordt nagekomen, heeft ICM het recht het welkomstgeschenk niet te laten bezorgen.
 • We betalen of keren het welkomstgeschenk niet in een andere vorm uit.
 • ICM is niet aansprakelijk voor schade en/of gebreken ontstaan tijdens de verzending van het product noch voor het niet correct functioneren ervan. Op de producten zit een standaard garantie van 24 maanden. De garantievoorwaarden van de fabrikant zijn hierop van toepassing, deze zijn te vinden op de website van de betreffende fabrikant.
 • Deze actie geldt alleen als u de leveringsovereenkomst niet annuleert tijdens de bedenktijd van 14 kalenderdagen.
 • Per leveringsadres kunt u één keer gebruikmaken van deze actie.
 • Op de leveringsovereenkomsten van deze actie zijn onze Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Of de voorwaarden die daar eventueel voor in de plaats komen.
 • ICM is te allen tijde gerechtigd om de actievoorwaarden te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds aangemelde klanten, die aan alle hiervoor bedoelde voorwaarden hebben voldaan.
 • ICM behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze actie, zonder u daarover in te lichten en zonder opgaaf van reden, stop te (laten) zetten of aan te passen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.
 • Door mee te doen aan deze actie, accepteert u de actievoorwaarden.