[laatste update: 14 september 11:57 uur]

Door het coronavirus (COVID-19) en de richtlijnen die daarbij gelden vanuit het RIVM en de Rijksoverheid, zal het de komende tijd vaker voorkomen dat zowel deelnemers als docenten afwezig zijn tijdens de bijeenkomst(en). Wat gebeurt er als ik een dag moet missen? Kan ik de les online bijwonen? Of wat gebeurt er als iemand uit de groep besmet is met het coronavirus (COVID-19)? De antwoorden op deze vragen vind je hier.

1. Ik wil me inschrijven voor een cursus, maar ik ben bang dat ik één of meerdere bijeenkomsten moet missen door het coronavirus (COVID-19) en de richtlijnen die daarbij gelden vanuit het RIVM en de Rijksoverheid?

De doorgang van jouw cursus staat bij ons centraal. Te allen tijden denken we met je mee over een passende oplossing. Wanneer je een bijeenkomst mist kijken we naar een mogelijkheid om de bijeenkomst online bij te wonen of we kijken samen naar een ander gewenst startmoment.

2. Kan ik de bijeenkomst online bijwonen als ik deze mis door het coronavirus (COVID-19) en de richtlijnen die daarbij gelden vanuit het RIVM en de Rijksoverheid?

Iedere situatie is uniek. De docent bekijkt of het mogelijk is om de bijeenkomst online bij te wonen. Dit wordt gecommuniceerd tijdens de eerste bijeenkomst of via het forum op de digitale leeromgeving.

3. Wat gebeurt er als mijn docent thuis moet blijven door het coronavirus (COVID-19) en de richtlijnen die daarbij gelden vanuit het RIVM en de Rijksoverheid?

De docent heeft klachten en is niet in staat  de bijeenkomst (fysiek of online) te verzorgen:

 • Je wordt zo snel mogelijk geïnformeerd via het forum op de online leeromgeving. Daarnaast proberen we je telefonisch te bereiken om je op de hoogte te stellen.
 • De les komt te vervallen. Wij gaan op zoek naar een passend inhaalmoment.

De docent moet thuisblijven, maar is wel in staat de bijeenkomst online te verzorgen:

 • De cursus is nog niet gestart: je wordt geïnformeerd door de docent via het forum op de online leeromgeving. De opties zijn:
  • De cursus gaat op dezelfde dag online door
  • De bijeenkomst komt te vervallen. Deze wordt op een later moment ingehaald op de locatie. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst wordt er in overeenstemming met de groep een nieuwe datum bepaald.
 • De cursus is al gestart: de docent heeft met de groep tijdens de eerste bijeenkomst afgestemd wat te doen als deze situatie zich voordoet. De opties zijn:
  • De cursus gaat op dezelfde dag online door
  • De bijeenkomst komt te vervallen. Deze wordt op een later moment ingehaald op de locatie. De docent neemt het initiatief om in overeenstemming met de groep een nieuwe datum te bepalen.

4. Ik ga één dezer dagen starten met mijn cursus, maar ik moet thuisblijven door het coronavirus (COVID-19) en de richtlijnen die daarbij gelden vanuit het RIVM en de Rijksoverheid?

Zie het antwoord op vraag 1 en vraag 2.

5. Ik volg een cursus, maar ik moet thuisblijven door het coronavirus (COVID-19) en de richtlijnen die daarbij gelden vanuit het RIVM en de Rijksoverheid?

Zie het antwoord op vraag 1 en vraag 2.

6. Mijn regio is in lockdown. Hoe gaat ICM hiermee om?

Wanneer we als land of als regio in lockdown moeten, staan we klaar om te schakelen van fysieke bijeenkomsten naar online bijeenkomsten. Lees hier meer over onze online bijeenkomsten.

7. Wat gebeurt er als ik besmet ben met het coronavirus (COVID-19) en ik een fysieke bijeenkomst heb bijgewoond?

We vragen je om je bij ons te melden als je besmet bent met het coronavirus (COVID-19) en je hebt in de week daaraan voorafgaand een fysieke bijeenkomst bijgewoond.

8. Wat gebeurt er als een van mijn studiegenoten besmet is met het coronavirus (COVID-19) en een bijeenkomst heeft bijgewoond?

Wanneer we een melding krijgen van een besmetting met het coronavirus (COVID-19) brengen wie iedereen op de hoogte die in de week daaraan voorafgaand een bijeenkomst heeft gehad met de besmette persoon.

Voor overige vragen zijn we tijdens kantooruren te bereiken via 030 – 29 19 888 of info@icm.nl.