Omdat de logistieke sector zich continu ontwikkelt, moeten medewerkers van Vos Logistics vaardigheden ontwikkelen die lang niet altijd in een vakinhoudelijke opleiding aan bod komen. Hoe overtuig je anderen bijvoorbeeld van jouw innovaties en hoe ga je om met persoonlijke uitdagingen? Corporate HR-manager Paul van den Brink zette intern het Young Professional Excellence Programme op waarmee medewerkers zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen.

  • Young Professional Excellence Programme op maat
  • Teambuilding, verbeterde vaardigheden en versterkte betrokkenheid
  • Persoonlijk leiderschap, overtuigen en beïnvloeden

Waarom is er een Young Professional Excellence Programma opgezet bij Vos Logistics?

Paul van den Brink: “Onze medewerkers zijn vakinhoudelijk hoogopgeleid. Maar als je na je studie aan het werk gaat ontdek je nieuwe dingen over jezelf. Zeker in onze dynamische sector. Waar zit je kracht en wat vindt je lastig? Dit programma sluit daar mooi op aan. Deelnemers leren zichzelf beter kennen, ontdekken waar ze naartoe willen in hun carrière en ook hoe ze kunnen omgaan met persoonlijke en onverwachte uitdagingen die komen kijken bij innovaties.”
Meer over de doelen van het programma

Het programma dient meerdere doelen. Naast dat de young professionals vaardigheden ontwikkelen en meer richting geven aan hun carrière, is een mooie bijvangst dat ze als collega’s nader tot elkaar komen en dat ze meer betrokken raken bij elkaar en de organisatie. Collega’s uit verschillende vestigingen en met uiteenlopende rollen – van IT, logistiek, commercie tot HR – komen in het programma samen, ze wisselen waardevolle kennis en ervaringen uit en weten ook na het programma elkaar beter te vinden.

John van Vugt (deelnemer en Transportbemiddelaar binnen Vos Logistics): “Buiten de waardevolle onderwerpen van het programma, is het goed om collega’s van andere locaties op deze manier te leren kennen. Dit komt de communicatie tussen onze business units alleen maar ten goede.”

Linda Linnenbank (deelnemer en Senior Customer Service medewerker binnen Vos Logistics): “In functioneringsgesprekken had mijn manager al vaker gevraagd welke kant ik op wilde en wat mijn ambitie was. Ik wist dat nooit zo goed. Door dit programma is mij duidelijk geworden dat ik meer richting projectmanagement wil en ook wat bestaande taken wil afgeven. Ik heb er werk van gemaakt en stort me nu meer op verbeteringen en projecten.”

Hoe is het traject tot stand gekomen?

Paul van den Brink: “Het begon eigenlijk bij een medewerker uit mijn eigen team. Zij wilde zichzelf zowel inhoudelijk als persoonlijk ontwikkelen en kwam bij dit ICM programma uit. Enkele jaren geleden hadden we al vergelijkbare, geslaagde masterclasses georganiseerd waarbij ICM een belangrijke partner was, dus we waren direct enthousiast om zoiets opnieuw incompany in te richten.”
Meer over de stappen die vervolgens genomen zijn

Paul van den Brink: “In het managementteam is het plan neergelegd en samen hebben we bepaald wat we ermee willen bereiken. Zo dient dit programma de persoonlijke én zakelijke ontwikkeling van onze medewerkers maar zorgt het dus ook voor onderlinge verbinding en betrokkenheid.

Een volgende stap was het definiëren van de doelgroep. Onze deelnemers zijn grofweg tussen de 22-30 jaar oud en hebben een aantal jaar relevante werkervaring. Ze hebben al veel geleerd via het werk zelf en inhoudelijke trainingen maar zijn nu bij de volgende stap: waar wil ik naartoe in mijn carrière? En hoe ga ik daar komen? Samen met managers uit de organisatie hebben we een selectie van gemotiveerde deelnemers gemaakt die via dit programma goed verder konden groeien. We zijn met de potentiële deelnemers in overleg gegaan over de inhoud van het programma.

Ook bepaalden we wanneer we tevreden zouden zijn. Belangrijk is dat zij zelf duidelijk merken dat ze veel hebben geleerd en dat ze zich verbonden voelen met de organisatie. Dat nemen ze ook mee in het werk en daarmee in de dienstverlening naar onze klanten. We zijn een grote organisatie waar we altijd open staan voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

In samenwerking met ICM is vervolgens dit programma op maat gemaakt voor Vos Logistics. De match met de trainer, Sjoerd van den Bruele, vervulde hierbij een belangrijke rol. Hij kent de organisatie goed en heeft het programma laten aansluiten op business cases voor innovaties en het overtuigen en beïnvloeden van stakeholders.”

Hoe ziet het traject er precies uit?

Sjoerd van den Bruele (trainer): “Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten en persoonlijke coaching. Een belangrijk onderdeel is persoonlijk leiderschap: waar ligt je passie en wat zijn je talenten en ambities? De deelnemers ontdekken wat hen drijft en samen met een trainingsacteur houd ik ze een spiegel voor waardoor ze zich bewust worden van hun gedrag. Vervolgens gaan we in op wat ze zouden willen veranderen binnen het bedrijf en/of in hun rol en wat daarvoor nodig is. Ze maken een plan voor zichzelf voor de komende twee jaar, gaan aan de slag met innovaties, maken business cases en leren hoe ze stakeholders overtuigen. Uiteindelijk presenteren ze hun plannen aan het management.”
Meer over de inhoud van het programma

Sjoerd van den Bruele: “De deelnemers hebben in groepjes gebrainstormd over innovatieve ideeën en vervolgens de beste ideeën geselecteerd. Momenteel werken ze daar in groepjes aan. Daarbij komt kijken: wie moet ik allemaal beïnvloeden in de organisatie om iets met mijn innovatie te kunnen? We doen dus stakeholderonderzoek en gaan na wat voor de betrokkenen belangrijk is als je het over de innovatie hebt. Hoe werkt een return on investment analyse? Wat gaat het naar verwachting kosten en opleveren?

Tijdens de vierde bijeenkomst presenteerden de deelnemers hoe ver ze tot dan toe waren gekomen. Toen bleek het toch nog nodig te zijn om langer stil te staan bij de vraag: hoe maak je een goede business case? Het is mooi om flexibel te zijn en in zo’n programma maatwerk te kunnen leveren. In dit geval hebben we in goed overleg het programma uitgebreid om in te kunnen spelen op de leervraag die naar boven kwam.”

Linda Linnenbank: “Ik vind het super leuk om met innovaties aan de slag te gaan. Door met mensen vanuit allerlei disciplines samen te brainstormen over verbeteringen voor Vos Logistics, ontstonden hele gekke maar ook praktische ideeën. Iedereen moest een onderwerp uitwerken wat hem of haar het meest aansprak. Ik heb absoluut mooie plannen voor mijn vestigingen en mijn klanten.”

Ervaringen in de praktijk

Maarten van Dinther (deelnemer): “Ik ben momenteel business process engineer en sta op het punt door te groeien naar een leidinggevende functie. Ik kom daarbij steeds weer in nieuwe situaties: hoe ga je bijvoorbeeld om met discussies of met hoe mensen zich voelen? Ik kan lastige situaties goed als case inbrengen tijdens bijeenkomsten. Tijdens de laatste online bijeenkomst speelde de trainingsacteur echt identiek na wat ik had ondervonden in de praktijk. Ik kreeg zo nieuwe inzichten en weet nu hoe je iets anders kunt brengen waardoor je andere reacties krijgt.”
Tips voor als je een vergelijkbaar traject wilt opstarten

Sjoerd van den Bruele: “Dit programma zet mensen in hun kracht. Ze gaan dingen ondernemen in de organisatie en daar moet ook echt ruimte voor zijn. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is om de verwachting te managen voor de deelnemers, maar ook voor hun managers. Ook zij moeten snappen wat de bedoeling is van het programma en openstaan voor de ideeën en plannen waarmee de deelnemers komen.

Paul van den Brink: “Ja, het is belangrijk om de verwachtingen duidelijk te maken. De deelnemers moeten weten waarom ze meedoen aan het programma en open staan voor ontwikkeling op het persoonlijke vlak. Het sluit goed aan bij jonge medewerkers met enige ervaring. Als organisatie moet je deze groep echt de ruimte geven. Het is een persoonlijk, praktijkgericht programma met individuele coaching dat deelnemers helpt te groeien in de interessante logistieke omgeving.”

Onze mensen