Cursist ICM Opleiding Werkgelukdeskundige: ‘Alle aspecten rondom werkgeluk moeten in balans zijn’

Steeds meer organisaties stellen werkgeluk centraal en roepen (bij)rollen als werkgelukdeskundige of Chief Happiness Officer (CHO) in het leven. De ICM Opleiding Werkgelukdeskundige (CHO) bereidt je hierop voor. Kristie Wagemaker volgde deze opleiding en deelt haar ervaringen en visie op het gebied van werkgeluk.

Naar de opleiding

Wat betekent werkgeluk voor jou?

“Werkgeluk is voor mij erg belangrijk. Ik ben een vrolijk persoon, vind de sfeer op mijn werk erg bepalend en merk dat dit ook geldt voor veel anderen. Omdat je een groot deel van je tijd doorbrengt op werk is het van belang dat dit een fijne plek is waar je je op je gemak voelt.

Verschillende aspecten dragen bij aan werkgeluk. Je hoeft niet op alle aspecten even hoog te scoren, maar het moet wel in evenwicht zijn:

  1. Verbinding met mijn collega’s: ik vind hoe we met elkaar omgaan erg belangrijk.
  2. Jezelf zijn: je moet jezelf kunnen zijn op je werk.
  3. Mate van autonomie: krijg je de vrijheid om je eigen ideeën te implementeren, dan leidt dat tot meer creativiteit.
  4. Gelijkheid: stuur niet top-down aan, maar zie en behandel elkaar als gelijken. Natuurlijk is duidelijkheid belangrijk zodat je weet bij wie je terecht kan, maar managers en directeuren zijn ook gewoon onderdeel van de organisatie. Als ze rondlopen op de werkvloer en af en toe een praatje met je maken, bevordert dat de sfeer en dat geeft werknemers een fijn gevoel.
  5. Zingeving: daarnaast speelt zingeving voor mij een grote rol. Je moet uitdaging kunnen halen uit je werk, maar ook het idee hebben dat je daadwerkelijk iets bijdraagt. Dat je verschil maakt met wat je doet.
  6. Ontwikkeling: ik hecht veel waarde aan ontwikkeling: dat een organisatie energie in je steekt als individu, zodat je jezelf kunt ontwikkelen en dat je daartoe ook ruim de mogelijkheid krijgt.”

Praktische handvatten voor het creëren van werkgeluk

Tijdens de opleiding Werkgelukdeskundige werkten de cursisten met het Klavertje 5-model voor Werkgeluk. Dit model bevat 5 pijlers die handvatten bieden om praktisch aan de slag te gaan met het vergroten van werkgeluk in organisaties: Betekenis, Vitaliteit, Persoonlijke Groei, Relaties en Vrijheid. De cursisten gaan met behulp van dit model aan de slag met vier verschillende praktijkgerichte opdrachten. Deze voeren ze uit in de organisatie waar ze werkzaam zijn.

Klavertje 5 model werkgeluk - ICM opleiding werkgelukdeskundige

Het klavertje 5-model voor Werkgeluk

“De opleiding heeft mijn idee over werkgeluk versterkt. Ik heb nuttige handvatten gekregen om werkgeluk echt in de praktijk te brengen. Nu weet ik beter wat je moet doen als je er daadwerkelijk mee aan de slag wilt en hoe je dit aanpakt. Zo nam ik interviews af onder collega’s waarin ik ze vroeg welke pijler van het model ze het belangrijkst vinden in hun werk. Hier leerde ik veel van, want welke pijlers verantwoordelijk zijn voor je werkgeluk blijkt enorm persoonlijk. Zo zie je dat werkgeluk voor iedereen anders is. Ook leerde ik dat zelfs binnen de organisatie waar ik zelf werkzaam ben, waar al veel aandacht is voor werkgeluk, dingen minder goed gaan. Hoe goed het ook gaat in een organisatie, het kan altijd beter. Het is niet slechts het organiseren van een activiteit hier en daar, werkgeluk moet onderdeel worden van je interne beleid. Een Werkgelukdeskundige kan hiervoor zorgen.”

Werkgeluk werkt

Kristie is van mening dat werkgeluk daadwerkelijk werkt. “In een organisatie waar werkgeluk centraal staat, voelen werknemers meer verbinding met het bedrijf. Dit zorgt ervoor dat ze harder willen werken en langer zullen blijven. Er is genoeg wetenschappelijk bewijs dat gelukkige werknemers een veel kleinere kans hebben op burn-out klachten, waardoor het verzuim afneemt. Een investering in werkgeluk haal je er zeker uit. Je voorkomt verzuim en blije medewerkers lopen nu eenmaal harder voor de organisatie.”

Geloof je dat werkgeluk belangrijker wordt in de toekomst?

“Ja, dat denk ik zeker. Het komt steeds meer op de voorgrond en dat heeft zijn redenen. Het is een actueel onderwerp dat voor veel mensen van belang is. We leven in een prestatiemaatschappij en de percentages van mensen met een burn-out lopen hoog op, vooral onder jonge mensen. Het is belangrijk hier aandacht aan te besteden. De populariteit van deze opleiding geeft aan dat bij veel mensen de zoektocht naar werkgeluk hoog in het vaandel staat. Dit is zeker de eerste stap er naartoe, ik kan met zekerheid zeggen dat ik me nu in staat voel om mensen te helpen hun werkgeluk te vergroten.”

De foto van Kristie is gemaakt door Sabine van Nistelrooij.