ICM in de top 3 van Best Workplaces 2020

Eigenaardig genoeg heeft het coronavirus soms ook voordelen: zo woonden we dit jaar voor het eerst met alle ICM’ers live de Great Place to Work uitreiking bij! Jaarlijks onderzoekt Great Place to Work (GPTW) het werkgeverschap van organisaties vanuit medewerker- en werkgeversperspectief. Naast dat GPTW advies uitbrengt over het vergroten van vertrouwen in organisaties, vormen ze ook een ranglijst van Best Workplaces. Op 16 juni 2020 hoorden we dat we voor de vijfde keer een prachtige top 3 hebben behaald op de ranglijst van organisaties met 50 t/m 250 medewerkers!

Meer over het onderzoek

Het onderzoek van GPTW bestaat uit een uitgebreide medewerkersenquête dat het vertrouwen van de medewerkers in de organisatie meet. Daarnaast richt een werkgeversonderzoek zich op wat je als werkgever doet op het gebied van negen beleidsterreinen (waaronder Werven & Verwelkomen, Bedanken, Zorgen en Vieren). Voor dit onderdeel schreven wij deze Culture Audit. Dit onderzoek geeft ons inzicht in de effectiviteit van ons beleid, we leren hoe medewerkers de organisatie ervaren en betrekken medewerkers bij onze organisatieontwikkeling door te luisteren en feedback te benutten.

Wat is goed werkgeverschap in crisistijd?

We geloven dat je vanuit onderlinge verbinding in staat bent de mooiste dingen te creëren. Al sinds de oprichting van ICM in 2003 staat dit gedachtegoed centraal en is er veel aandacht voor vertrouwen op de werkvloer en het welzijn van onze medewerkers – zowel zakelijk als privé: dit is volgens ons niet te scheiden. In tijden van crisis is dat niet anders.

Het coronavirus heeft logischerwijs veel invloed op de opleidingsbranche. Massaal sloegen we de handen (virtueel) ineen en schakelden we om naar het verzorgen van online bijeenkomsten in virtual classrooms. Hoewel deze omschakeling in goede samenwerking en succesvol verliep, roept het coronavirus en het thuiswerken dat ermee gepaard gaat vanzelfsprekend veel onzekerheid en uitdagingen op.

Sommige medewerkers kunnen maar moeilijk wennen aan de afstand en voelen zich eenzaam, anderen hebben nauwelijks werk of zijn niet productief en weer anderen worstelen met partners en/of kinderen die ook aandacht vragen. Hier omschrijft onze HR adviseur Mariëlle van Wieringen hoe ICM hier als werkgever mee omgaat. Naast transparante communicatie over ontwikkelingen en de benodigde thuiswerkfaciliteiten is misschien wel een van onze belangrijkste uitgangspunten dat niemand een schuldgevoel zou moeten hebben wanneer ze op sommige momenten minder effectief zijn. Alle uitdagingen waar we nu voor staan horen erbij, het is voor velen van ons een lastige tijd. Iedereen heeft weleens een baaldag en dat is oké.

Meer weten over onze Best Practices als Best Workplace?

We zijn enorm trots op onze organisatiecultuur, onze erkenningen als Best Workplace en wat we bij ICM ondernemen. Daarom bouwden wij onze Culture Audit om tot een boek met 10 van onze best practices. Ook GPTW heeft hieraan bijgedragen. In het boek lees je hun visie op diverse beleidsthema’s. Je kunt het e-book via deze link gratis downloaden.

Met ons in gesprek over werkgeluk? Bel 030 – 29 19 888 of mail lieke.bosch@icm.nl of jan-bart.bouwmans@icm.nl.