Deze 3 tips dragen bij aan werkgeluk aan de keukentafel

Hoe realiseer je werkgeluk wanneer werk zich afspeelt binnen het comfort van de eigen woonkamer? Ter ere van International Day of Happiness op 20 maart organiseerden we onder leiding van Lieke Bosch (HR manager bij ICM) en Roy Kreeftmeijer (manager van de afdeling Klantsupport bij ICM) de workshop ‘Geluk aan de keukentafel: het kan!’. Tijdens de workshop gingen we met elkaar in gesprek over werkgelukgerelateerde thema’s in de context van corona. In dit artikel blikken we terug en lees je hoe je als leidinggevende of HR-professional collega’s vanuit huis ondersteunt en aandacht geeft aan werkgeluk.

Het belang van werkgeluk in tijden van corona

Het coronavirus zorgt ervoor dat veel Nederlanders thuiswerken. Waar dit voor de ene persoon een uitkomst is, is dit voor de ander een enorme uitdaging. De Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) kijkt jaarlijks naar het werkgeluk in relatie tot het bedrijf waar je werkt. De meting van afgelopen jaar laat zien dat ons levensgeluk is gezakt van een 7.4 naar een 6.3. Buiten deze gegevens floreren ook velen: “Gemiddeld geven we ons leven een 7.3, dit is opvallend maar een tiende lager dan voor de coronacrisis” aldus het Sociaal Cultureel Planbureau. Boekentip: In het boek ‘Werk heeft het gebouw verlaten’ schrijft Jitske Kramer over de impact van corona op ons werkende leven. Je leest onder meer hoe je je organisatiecultuur aanpast op corona, hoe je leidinggeeft op afstand en welke nieuwe rituelen nodig zijn.

Tip 1: Blijf in verbinding met je collega’s

Verbinding is een belangrijk thema in de coronaperiode. Er bestaan talloze modellen rondom werkgeluk en vrijwel altijd zie je het thema verbinding terugkomen. Voor velen is het een uitdaging om de verbinding te waarborgen wanneer fysieke ontmoetingen niet meer zo vanzelfsprekend zijn als voorheen. Ook spreker en geluksdeskundige Leo Boormans stelt dat andere mensen belangrijk zijn voor het geluk van de mens. Maar hoe zorg je voor menselijke verbinding in tijden van corona?

Digitaal management

In het boek ‘Leidinggeven in de hybride organisatie’ omschrijft Jeroen Busscher de verandering in management door het coronavirus. Leidinggeven aan een groep thuiswerkers is nu eenmaal anders dan we gewend zijn. We moeten het nog ontdekken door het uit te voeren. Busscher omschrijft: “De hybride organisatie is er niet van de ene op de andere dag, die zal moeten groeien en zich moeten ontwikkelen.” Volgens Busscher moeten managers zich minder bezighouden met het psychologisch en sociologisch aspect van managen, en meer met het bouwen van waardevolle communities. Hieronder vind je enkele tips om dit te realiseren.

Wat kunnen leidinggevenden doen om verbinding te creëren?

Leidinggeven is meer dan aansturen en taken verdelen. Het is belangrijk om medewerkers te ondersteunen in hun individuele kracht en ervoor te zorgen dat zij hun werk op een eigen manier kunnen doen. Geef je werknemers bijvoorbeeld een training in zelfsturing, om zo grip te bieden in het creëren van autonomie in relatie tot werkgeluk. Verbinding neemt ook toe als medewerkers zich gezien voelen en volwaardig lid zijn van een team, als ze zich nuttig voelen, waardering krijgen en meedenken in oplossingen. Het is aan jou als leidinggevende om duidelijk te maken waar werk aan bijdraagt en waar je als team naartoe gaat. Daarnaast ligt er ook een verantwoordelijkheid bij medewerkers zelf. Stel elkaar bijvoorbeeld de vraag ‘Wat heb jij gedaan om in verbinding te blijven met je collega’s?’.

Hierbij enkele tips om actief contact te zoeken met je medewerkers:

  • Bel medewerkers zonder reden
  • Vertel persoonlijke verhalen tijdens vergaderingen
  • Koppel buddy’s aan elkaar
  • Zoek mensen op in de omgeving voor een wandeling
  • Zet welzijn op de agenda

Tip 2: Benut de sterke kanten in je team

De Gelukkig Werken Academy mat het werkgeluk in de tweede lockdown en zag dat werkgeluk verschilt per sector. In de zorg zien we een afname in de meting, maar bijvoorbeeld in de IT een toename. Werkgeluk is voor iedereen verschillend en iedereen heeft andere behoeftes. Hierdoor is het belangrijk om verschillende werknemers variërend te benaderen. Een sterk ongelijk beleid dat inspeelt op de individuele behoeftes van het team is aan te raden.

Leidinggeven op afstand

In het boek ‘Inspirerend leiderschap op afstand’ inspireert Godelieve Meeuwissen managers en HR-teams om op verschillende manieren een leidinggevende rol op afstand te vervullen. In haar boek vertelt ze over de verschillende types in je team en hoe je op ieders wensen inspeelt. In het model hieronder zie je deze verschillende types en de oplossingen om je teamleden te inspireren. Hier lees je meer over het model van Godelieve.

werkgeluk-aan-de-keukentafel

Doe de test en ontdek hier wat jouw sterke kanten zijn

Tip 3: Zorg voor ritme en rituelen

Maak gebruik van vaste ritmes om van het alledaagse iets buitengewoons te maken. Zo bied je houvast en voorspelbaarheid én geef je je medewerkers een moment om naartoe te leven. Organiseer bijvoorbeeld een jaarlijkse sportdag om het welzijn van je medewerkers aandacht te geven. Dit kan ook online, door bijvoorbeeld work-outs te verzorgen via Zoom. Hieronder vind je nog een aantal voorbeelden van rituelen die het werkgeluk vergroten:

  • Begin de dag met een stand-up vergadering
  • Deel behaalde successen van de afgelopen week op een vast moment
  • Maak gebruik van de app ‘Ommetje’
  • Daag je collega’s uit voor een hardloop-challenge
  • Deel een grappig filmpje aan het begin van de dag

Werkgeluk na de komst van het coronavirus wordt opnieuw gedefinieerd. We moeten allemaal wennen aan het nieuwe normaal. Gelukkig biedt technologie een hoop handvatten om er toch voor te zorgen dat we de verbinding niet verliezen. Ben je benieuwd naar meer tips om het werkgeluk van jou en je team te vergroten? Lees dan dit artikel met tips en ideeën om hybride te werken.