De 10 tips voor Positief Beïnvloeden

1. Concentreer je op zaken die je zelf kunt beïnvloeden

Veel mensen richten zich vooral op hun ‘cirkel van betrokkenheid’. Als die betrokkenheid niet leidt tot invloed op de zaken die je aan het hart gaan kan dat frustratie opleveren. Je begint te klagen, bijvoorbeeld over de toegenomen werkdruk of het tekortschietende management. Volgens Stephen Covey richten succesvolle mensen zich op de invloed die ze zelf kunnen uitoefenen. Ze zoeken uit hoe ze een probleem kunnen oplossen. Kortom, ze nemen initiatief.

2. Speel in op de drijfveren van anderen

Begin met het onderzoeken van de drijfveren van de ander. Mensen hebben drijfveren die sterk bepalen hoe ze in het leven staan. Ken je iemands drijfveren en speel je daarop in? Dan win je vertrouwen. Invloedrijke mensen zijn succesvol omdat ze vertrouwen winnen en begrip tonen voor de ander.

3. Wees open, eerlijk en nieuwsgierig in je communicatie

Naast openheid, helpt een onderzoekende houding je ook in je communicatie met de ander. Dat vraagt om onbevooroordeeld te kunnen luisteren. En dat is nog best lastig! We geven in het algemeen graag snel onze mening over wat we horen. Maar we hoeven toch niet overal wat van te vinden om serieus genomen te worden? Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat geloofwaardigheid sterk samenhangt met goed kunnen luisteren. Dus: open naar het verhaal van een ander kunnen luisteren, zonder vooroordelen. Gedraag je daarom eens wat vaker als een OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig.

4. Maak weerstand bespreekbaar

Wees scherp op (non-)verbale signalen die op weerstand wijzen. Probeer erachter te komen wat er achter de weerstand zit. Weerstand is meestal een gevoel, geen rationeel bezwaar. Het is daarom niet effectief om weerstand met rationele argumenten te benaderen. Het werkt beter te communiceren op gevoels- of relatieniveau. Breng dit in de praktijk door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Ik hoor aan je reactie dat je geen goed gevoel hebt bij dit plan. Wat zegt jouw gevoel dan over dit plan?’.

5. Gebruik je helikopterview

Overtuigende mensen spreken vanuit overzicht. Dat wil zeggen: ze nemen alles zorgvuldig in zich op, nemen het in overweging en kiezen pas daarna. Overzicht geeft je ruimte. Met overzicht zie je tijdens een gesprek wat er gebeurt en kies je vaker voor de juiste reactie.

6. Geef zonder direct iets terug te verwachten

Als iemand iets voor jou doet, dan ben je sneller geneigd iets terug te doen. Wat je weggeeft moet wel betekenisvol, onverwacht en persoonlijk zijn voor de ander. We raden je aan zelf te starten met geven. Zonder dat je een tegenprestatie verwacht. Zie wederzijdse dienstverlening als ons sociale betaalmiddel. Uiteindelijk levert het je veel op.

7. Blijf bij jezelf en geef je grenzen aan

Durf ‘nee’ te zeggen. Geef aan waarom je niet ingaat op een verzoek van iemand anders en onthoud vooral dat het om een verzoek gaat. Benoem het gevoel dat jouw ‘nee’ de ander kan geven en check of dit ook klopt. Geef eventueel een alternatief. Dat laat zien dat je meeleeft met de ander.

8. Luister meer, praat minder

Het werkt ook goed om in een gesprek af en toe bewust een stilte te laten vallen. De ander krijgt dan de tijd om te laten bezinken wat je hebt gezegd. De ander krijgt dan ook de kans vragen te stellen of zijn reactie te geven. Dat levert je heel waardevolle informatie op in het gesprek. Jouw stilte kan ervoor zorgen dat je de ander beter leert kennen. Door stil te zijn, heb je juist meer contact met de ander.

9. Gebruik de kracht van positief denken

Als je positief denkt, straal je die positiviteit ook uit. Des te meer je je positieve gedachten blijft stimuleren en voeden, des te meer wordt dit je manier van leven. En jouw positiviteit straal je uit, maakt je voor anderen een plezier om mee om te gaan. Zo heb je een natuurlijke invloed.

10. Vergeet nooit te lachen!

Als je humor gebruikt, wordt het ook makkelijker om met uitdagingen om te gaan. Je bent minder snel uit het veld geslagen en durft meer open te staan voor verandering. Vergeet ook vooral niet om jezelf te lachen. Het is heel stimulerend om jezelf niet al te serieus te nemen!

 

‘De 10 tips voor Positief Beïnvloeden’ is op ICM Extra ook als e-book gratis te downloaden.