Met deze competenties bereid je je voor op de wetswijziging Omgevingswet | ICM opleidingen & trainingen

Uitdaging

Met deze competenties bereid je je voor op de wetswijziging Omgevingswet

De Omgevingswet komt er bijna aan en dit heeft veel impact op organisaties die zich bezighouden met bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Naast dat 26 verschillende wetten verenigd worden in één wet, is het de bedoeling dat er meer ruimte komt voor initiatieven van bewoners en (maatschappelijke) bedrijven. Samengevat zorgt de omgevingswet voor een integrale en samenhangende aanpak van de leefomgeving en een ander speelveld met nieuwe verhoudingen tussen inwoners, initiatiefnemers en de overheid. Hoe jouw organisatie zich hierop kan voorbereiden, lees je hieronder.

Wat verandert er door de Omgevingswet?

Met de wetswijziging wil de overheid de wet- en regelgeving voor de gehele fysieke leefomgeving bundelen, vereenvoudigen en moderniseren zodat het makkelijker wordt om ruimtelijke projecten te starten, zoals woningbouw op oude bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Ook is het de bedoeling dat er ruimte komt voor lokaal maatwerk en snellere besluitvorming. Zo kan er beter ingespeeld worden op specifieke, urgente veranderingen in de samenleving en kunnen burgers en ondernemers makkelijker participeren en met initiatieven komen.

Voor overheidsorganisaties zoals gemeentes, waterschappen en provincies houdt dit in dat meer burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven betrokken worden bij beleids- en besluitvormingsprocessen. Er ontstaan dus nieuwe verhoudingen tussen inwoners, initiatiefnemers en de overheid en dit vraagt om een andere manier van denken en werken. En dus ook om nieuwe kennis en de juiste competenties om samen te werken, te verbinden en te netwerken.

Wat staat ons te doen?

Of je nu accounthouder, beleidsadviseur, vergunningverlener of bestuurder bent, het is van belang dat je op de hoogte bent van de wet- en regelgeving maar ook dat je over de juiste competenties beschikt om ermee te werken. Hoe werk je verbindend in een omgeving met veel stakeholders en uiteenlopende belangen? Welke veranderingen zullen plaatsvinden in rollen, taken en verantwoordelijkheden van medewerkers? Hoe geef je het juiste advies en stel je goede vragen waar je anderen mee vooruithelpt? En hoe sta je open voor initiatieven en betrek je actief burgers en belanghebbenden?

Is in jouw organisatie behoefte aan opleidingen en trainingen zodat jullie je optimaal kunnen voorbereiden op de wetswijziging? Wij staan voor je klaar om advies op maat te geven. Je kunt ons bereiken via 030 – 29 19 888. Hieronder vind je een aantal relevante trainingen die wij incompany verzorgen:

  • Succesvol Netwerken: Met de komst van de Omgevingswet is het belangrijk dat je als beleidsmaker op de hoogte bent van ontwikkelingen die spelen in de omgeving zodat je er invloed op kunt uitoefenen en flexibel en proactief kunt handelen. In een training Succesvol Netwerken leren deelnemers hoe ze hun netwerkvaardigheden aanscherpen, op relationeel vlak leren communiceren en verbinding opzoeken.
  • Stakeholder Management: Hoe betrek je alle belanghebbenden op effectieve wijze bij de plannen? In deze training brengen deelnemers de dynamiek die speelt in kaart, maken ze een stakeholderanalyse en bepalen ze een stakeholderstrategie om belangen en wensen te verenigen, weerstand weg te nemen en draagvlak te creëren.
  • Effectief samenwerken: Wil je binnen je team in gesprek over wat er nodig is om teamdoelstellingen te realiseren? In deze training worden deelnemers sterker als team, leren ze hoe je communiceert met uiteenlopende persoonlijkheidstypes en inhoudelijke informatie effectief overbrengt. Deze training kan zich richten op samenwerking binnen een team, multidisciplinair binnen een organisatie, maar ook met burgers en initiatiefnemers.
  • Adviesvaardigheden: Van adviseurs wordt verwacht dat ze deskundig advies geven, maar ook dat dit advies in overeenstemming is met de belangen van de betrokkenen. In deze training leren deelnemers hoe ze een goede samenwerkingsrelatie opbouwen, impact maken en effectief omgaan met weerstand, botsende belangen en lastige situaties.
  • Een training op maat: Hebben jullie specifieke doelstellingen, zoals leren omgaan met een cultuuromslag en jullie leervermogen, bestuurlijke sensitiviteit en omgevingsgevoeligheid vergroten? Creatief en buiten de kaders leren denken? Of willen jullie multidisciplinair en met burgers en initiatiefnemers leren samenwerken? In een training op maat gaan we in op de thema’s die voor jullie prioriteit hebben.

Op deze pagina lees je meer over onze incompany diensten op het gebied van soft skill ontwikkeling.

Emilie Broeze

Learning & Development Consultant Telefoon 030 – 702 22 21 emilie.broeze@icm.nl

Onze mensen