Je wilt een teamontwikkelingstraject opstarten om beter samen te werken en te presteren. Hieronder lees je welke stappen je doorloopt om een passend teamontwikkelingstraject op te zetten en uit welke bouwstenen een traject kan bestaan.

Teamontwikkeling bij ICM in een notendop

Effectief teamwerk is een complex samenspel waarvoor geen uniforme oplossing bestaat. Elk team is immers uniek. Schakel je ons in, dan dagen we je uit en vragen we net zolang door totdat we precies weten waar verbetering nodig is. Op basis van analyses en interviews komen we gezamenlijk tot thema’s waarmee we aan de slag gaan en tot vormen van (team)interventies, trainingen en coaching die jouw team ondersteunen, prikkelen en ontwikkelen.

Stap 1: Op welk interventieniveau speelt het probleem zich af?

De eerste stap waar je direct al mee aan de slag kunt is vaststellen welk interventieniveau in jouw team aandacht nodig heeft. We onderscheiden de volgende drie niveaus die van invloed zijn op het functioneren van jouw team:

 1. Teamdynamiek: dit interventieniveau speelt in op de sfeer in het team en hoe mensen met elkaar omgaan. We ontwarren ongewenst teamgedrag (bewust en onbewust) en werken toe naar een positieve werkrelatie.
 2. Rollen & taken: dit interventieniveau speelt in op de samenstelling van het team, rollen en taken en werkt toe naar haalbare (team)doelstellingen.
 3. Organisatiecultuur & -strategie: dit interventieniveau speelt in op de organisatie als systeem en werkt toe naar een optimale organisatiecultuur en -strategie voor de gewenste gedrags- en/of organisatieverandering.

Deze interventieniveaus staan continu in verbinding met elkaar. Uit zich een probleem op een van de niveaus, dan is het goed mogelijk dat een van de andere niveaus ook invloed uitoefent. Soms zichtbaar maar vaak ook onbewust. Het is daarom belangrijk stil te staan bij alle drie de niveaus. De volgende vragen helpen je te definiëren wat er gaande is en op welke niveaus interventies gewenst zijn:

 • Wat ervaren jullie nu als probleem? Denk bijvoorbeeld aan onvoldoende of onprettige samenwerking, gebrek aan bevlogenheid en werkgeluk of werk dat niet op tijd afkomt.
 • Wat is jouw wens en ambitie voor je team? Wat hoop je dat teamontwikkeling jouw team gaat opleveren?
 • Waar komt het probleem door? Kun je een oorzaak aanwijzen voor het feit dat er niet efficiënt wordt gewerkt? Ga bijvoorbeeld eens na:
  • Hoe communiceert jouw team nu?
  • Geven teamleden constructieve feedback aan elkaar?
  • Hoe zit het met de motivatie in jouw team?
  • Kan het zijn dat de manier waarop het team of de organisatie is opgebouwd belemmerend werkt?
  • Hoe zou je de organisatiecultuur en sfeer op kantoor omschrijven?
  • Wordt de organisatiestrategie momenteel voldoende uitgedragen en is er draagvlak voor?
  • Hoe worden medewerkers momenteel meegenomen in besluitvormingsprocessen? Hoe ervaren ze dit zelf?

Vind je het lastig om deze vragen te beantwoorden? Het kan helpen om je medewerkers hierbij te betrekken en gezamenlijk de vragen door te nemen. Wil je vrijblijvend met iemand erover doorpraten? Neem dan contact op met onze consultant Emilie Broeze via emilie.broeze@icm.nl of 030 – 702 22 21.

Stap 2: Met welke leerthema’s wil je aan de slag?

De volgende stap is het vaststellen van leerthema’s. Met behulp van advies van een ICM-teamontwikkelingsexpert (bijvoorbeeld een consultant, (team)coach en/of trainer) kies en mix je de interventies die het best aansluiten bij de behoefte van jouw team.

Het kan zo zijn dat de laag waarop je het probleem ervaart, niet de laag is waarop je uiteindelijk intervenieert. In een team waarin spanning heerst en waar het vertrouwen nog niet groot is, kan het bijvoorbeeld helpen om het eerst samen te hebben over het thema ‘Optimaal werken’ met trainingen als Assertief optreden, Time management of Power to the introverts. Zo kom je in een veilige setting nader tot elkaar en werk je gestaag toe naar een teamdynamieksessie over feedback geven en ontvangen of samenwerken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Hieronder vind je een overzicht van alle leerthema’s en de bijbehorende trainingen per interventieniveau. We hopen dat het je inzicht geeft en helpen je graag indien je behoefte hebt aan advies over jouw specifieke situatie.

Open de afbeelding als PDF

Stap 3: Kies de meest impactvolle werkvormen

Nadat helder is met welke leerthema’s je aan de slag gaat, nemen onze experts met je door welke werkvormen we kunnen inzetten en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Zo kan het zijn dat een training niet de oplossing is, maar juist coaching of procesbegeleiding jouw team het meest gaat opleveren. Aan de hand van ons advies stel je vast welke werkvormen het best aansluiten bij de ontwikkelwens.

Een mogelijkheid is dat je een groep belanghebbenden in je organisatie betrekt om mee te denken. In een analysefase onderzoek je onder begeleiding van ICM waar daadwerkelijk behoefte aan is, wat obstakels zijn en hoe je het geleerde op de lange termijn kunt borgen. Zo wordt het een impactvol traject met hoge betrokkenheid.

Vraag een intake aan

Bovenstaande stappen zijn vrijblijvend en onderdeel van je intakegesprek met ICM. Vanaf stap 3 ontvang je een offerte en starten we met het traject ontwerpen en vormgeven. Vul onderstaand formulier in om een intakegesprek aan te vragen.

Emilie Broeze

Learning & Development Consultant Telefoon 030 – 702 22 21 emilie.broeze@icm.nl

Onze mensen