ICM is als Great Place to Work bevlogen over werkgeluk. Als ervaringsdeskundige helpen we graag andere organisaties om medewerkers zich gelukkig te laten voelen in het werk. Daarom ontwikkelden we een Werkgelukmodel waarin we 7 succesfactoren benoemen die werkgeluk vergroten:

Het ICM Werkgelukmodel met 7 succesfactoren voor werkgeluk op de werkvloer

Leiderschap

Inspireer medewerkers met de visie en waarden van de organisatie. Een doelgerichte cultuur kan alleen ontstaan als je regelmatig bij je visie stilstaat. Dankzij duidelijke doelstellingen ontstaat een kader waarin medewerkers autonoom aan de slag kunnen, toegevoegde waarde ervaren en zichtbaar bijdragen aan het hogere doel van de organisatie.

Aandacht

Heb aandacht voor elkaar als medewerker én mens. We geloven dat balans in de driehoek Werk, Privé en Gezondheid een voorwaarde is om gelukkig te zijn in je werk. Help elkaar de balans te handhaven, geef erkenning en waardering en neem de tijd voor collega’s, klanten én partners. Eén van de best practices van ICM is bijvoorbeeld de Week van de Waardering, waarin we anoniem complimenten voor elkaar achterlaten. Alles wat je moet weten om deze best practice bij jou op de werkvloer te introduceren vind je hier.

Ontwikkeling

Mensen zijn gelukkiger in hun werk als ze weten wat ze kunnen en hun talenten inzetten. Geef medewerkers de ruimte talenten te ontwikkelen en laat teams elkaar hierbij helpen door een omgeving te creëren waarin om hulp vragen en feedback geven de norm is.

Samen

Samen gaat over verbinding en samenwerken. Zowel intern met collega’s als extern met samenwerkingspartners. Help elkaar bij het werk, krijg inzicht in elkaars werkwijzen, vraag om feedback en spreek elkaar aan wanneer dat nodig is. Het behalen van doelen is immers makkelijker én leuker samen dan alleen.

Faciliteer onderlinge verbinding daarnaast met bijvoorbeeld bedrijfsuitjes, door samen te lunchen en door open en eerlijk te zijn naar elkaar.

Delen

Delen gaat over transparantie. Het delen van informatie geeft vertrouwen, veiligheid en helpt om beslissingen te maken. Delen gaat ook verantwoordelijkheid: deel zeggenschap en besluitvorming. Denk ook aan het delen van kennis, bijvoorbeeld het gratis aanbieden van kennis en hulp om anderen te inspireren en vooruit te helpen.

Hieronder valt ook het geven van waardering en het op een juiste manier belonen van medewerkers. Een hoog salaris is geen voorwaarde voor werkgeluk, maar een te lage beloning demotiveert wel. Is er voldoende balans? Waarderen kan ook op andere, onverwachtere manieren, zoals met een kaartje of cadeautje direct na de inspanning. Dat motiveert misschien wel het meest.

Plezier

Work hard, play hard! Faciliteer als werkgever plezier door sociale activiteiten te organiseren, uitdagend werk te bieden en persoonlijke ontwikkeling mogelijk te maken. Zo zorg je ervoor dat in- en ontspanning in balans zijn.

Vieren

Vier je successen! Dit kan niet vaak genoeg. Focus op wat goed gaat en waardeer dit, ook in moeilijke tijden. Dit geeft een gevoel van trots, erkenning en ontspanning na inspanning.

Vrijblijvend advies

Onze Learning & Development Consultant Jan-Bart Bouwmans is expert in (werk)geluk en denkt graag met je mee over jouw vraagstuk. Hij is bereikbaar via jan-bart.bouwmans@icm.nl of 030 – 75 51 881.

Jan-Bart Bouwmans

Learning & Development Consultant Telefoon 030 75 51 881 jan-bart.bouwmans@icm.nl

Onze mensen