Dé succesfactoren die je helpen je talenten ten volste te benutten

Bij ICM geloven we dat je meer kunt dan je denkt. Dit gedachtegoed stelden we centraal tijdens het ICM Groeiprogramma begin dit jaar: een reeks van vier gratis seminars waarin we via opdrachten en inzichten ingingen op hoe je onderzoekt wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Wij mensen barsten van het talent, waarvan we ons niet altijd bewust zijn. Toch is het van grote meerwaarde om onze talenten te (h)erkennen en zo te leren waar jouw vuur van gaat branden. In dit artikel delen we de praktische handvatten die impactondernemer Joep Langen en NLP-expert Tom van den Oever deelden tijdens het derde seminar van het groeiprogramma, zodat jij erachter komt waar jij écht van aan gaat.

4 succesfactoren om ‘kneiterhard te kunnen shinen’

In zijn impactonderneming Koeckebackers (een werkplek voor mensen wie het niet lukt om zelfstandig de aansluiting met de arbeidsmarkt te vinden of te behouden) besteedt Joep samen met zijn trainees veel tijd aan de vraag ‘hoe herken ik of mijn innerlijke vuur aanstaat?’. Liever noemt hij dit vuurtje dat aangaat ‘kneiterhard shinen’. Een moment waar Joep zelf kneiterhard van ging shinen en graag aan terugdenkt: een middag waarin hij zingend koekjes bakte in de bakkerij met zijn trainees, waarna ’s avonds de borrel volgde en er werd gedanst op een van zijn lievelingsplaten. Op zulke momenten voelt hij zich op zijn allerbest.

Het is voor iedereen interessant om erachter te komen wat zijn ‘moment of shine’ is. Hoe ziet het er bij jou uit als je ‘on fire’ bent? Wat denk je dan? Wat voel je dan? Waar voel je dat? Wat zien mensen jou doen? Hoe zien mensen dat aan je?

Binnen Koeckebackers houdt Joep zich regelmatig bezig met deze vragen. Als gevolg ontwikkelde hij een plan met vier succesfactoren die van belang zijn om keihard te kunnen shinen:

1. Systeem

Hierbij gaat het erover dat de randvoorwaarden aanwezig zijn om jouw potentieel te ontdekken. Het zijn basisbehoeften als financiële zekerheid, een dak boven je hoofd, eten op de plank en fysieke en mentale gezondheid. Deze voorwaarden moeten in orde zijn. Dit verklaart dat een stressor, zoals een grote verandering in je leven, het lastiger maakt om jouw vuurtje te laten branden.

2. Persoonlijke ontwikkeling

Hierbij gaat het over het ontwikkelen van jouw persoonlijke kompas. Zodra je weet wat jouw waarden en drijfveren zijn, weet je waar je voor leeft. Achterhaal deze waarden en drijfveren en zorg vervolgens dat je ermee in verbinding staat, dit is een voorwaarde om jouw vuur te laten branden.

3. Cultuur

Het is nodig om in een cultuur te leven en werken waar openheid en veiligheid centraal staat, zodat je kunt zijn wie je bent en kunt zeggen wat je wilt zeggen. Oftewel: het is belangrijk dat er psychologische veiligheid bestaat.

Als er niet te veel stressoren zijn in jouw omgeving, je weet waar je van aangaat en er een cultuur is die veiligheid en openheid biedt, is er nog maar één ding nodig:

4. Perspectief

Dit is de stip die je voor jezelf op de horizon zet, waar je naartoe leeft en dagelijks je bed voor uitkomt. Het gaat er niet zozeer om of er werkelijk perspectief is, het gaat erom dat je perspectief voelt. Wanneer je geen perspectief voelt, kom je niet in beweging.

De bovenstaande vier succesfactoren zijn van belang om jouw innerlijke vuur te laten branden. Voel je dat het vuur niet brandt? Ga de factoren dan eens één voor één kritisch na en vraag je af wat er mist. Zodra dit duidelijk is voor je, kun je ermee aan de slag.

Blijf spelen

Daarnaast is het volgens Joep van belang om de ‘speeltuin metafoor’ altijd in gedachten te houden. Toen zijn eigen vlammetje dreigde te doven omdat zijn onderneming niet liep zoals hij wilde, stelde zijn compagnon hem de vraag: ‘Maar Joep, zie je dan niet wat je al wel geleerd hebt? Ook al heb je misschien nog niet kunnen oogsten wat je wilt, kijk wat je al wel gezaaid hebt! Kijk eens wat je al te weten bent gekomen en hoeveel juwelen er al in je schatkist liggen!’. Vervolgens legde hij hem de ‘speeltuin metafoor’ voor. Hij vroeg Joep: ‘Weet je nog dat je als onbevangen kind in een speeltuin aanbelandde en dacht ‘wauw, ik mag uitproberen wat ik wil en onderdeel zijn van deze plek’? Wat heb jij op dit moment nodig om weer te kunnen spelen?’.

Door deze open cultuur durfde Joep toe te geven dat de rol die hij op dat moment vervulde voor hem niet meer de juiste was. Hij focuste zich daarom op het vinden en vervullen van een nieuwe rol. Toen hij die rol eenmaal vond, was er voor hem weer perspectief en was zijn systeem weer in balans. Met alle succesfactoren zat het weer goed.

Stel jezelf daarom eens de vragen: In hoeverre zit jij nog in de speeltuin? Wat moet er veranderen om weer in die speeltuin te zijn en te spelen?

Meer doen van wat werk

Om erachter te komen hoe jij verschil maakt met jouw kwaliteiten, is NLP een goede methodiek om in te zetten. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is een methodiek die zich richt op het hoe en wat van menselijk gedrag. Tom van den Oever, NLP-expert en trainer, duidt het daarom ook liever aan met Natuurlijke Levens Processen. Binnen NLP staat centraal dat je meer moet doen van de dingen die voor jou natuurlijk gaan en dus goed werken. Werkt het niet voor je, dan moet je leren iets anders te doen wat wel werkt. Oftewel: bepaalde patronen in je leven die niet succesvol blijken, moet je veranderen om tot beter resultaat te komen en zo meer invulling te geven aan jouw innerlijke vuur.

Nieuwsgierig naar NLP? Bij ICM bieden we een korte training en een lange training aan in NLP.

Jouw talenten ten volste gebruiken

Volgens Tom zijn we allemaal superhelden. We hebben allemaal talenten waar je je niet bewust van bent omdat ze voor jou zo normaal voelen. Echter, je hebt vaak niet door dat jouw talenten veel betekenen voor de mensen om je heen. Soms kan een helpende hand of een luisterend oor bieden al veel betekenen voor een ander. Juist de dingen die voor jou voelen als normaal en gewoon, zijn voor anderen bijzonder. Dit zijn de talenten die we vaak over het hoofd zien.

Om die talenten optimaal in te zetten, is het van belang erachter te komen waar jouw vuur groot van wordt. Daarvoor deelt Tom een drietal ingrediënten:

1. Kennis en principes

Dit is enerzijds de kennis die jij in huis hebt en dus alles wat je als mens kunt leren. Daarnaast zijn het de dingen waar je voor staat en die je belangrijk vindt in het leven. Om hierachter te komen kun je jezelf vragen stellen als: wat kan ik al? Waar ben ik goed in? En wat vind ik belangrijk om te doen?

2. Ervaring en testen

Dit is het doen, het nagaan of het lukt en waarom wel of niet. Het gave van dit ingrediënt is dat je door te experimenteren speelt en groeit. Experimenteren en proberen gaat met vallen en opstaan. Juist dat opstaan is zo belangrijk, want hierdoor leer je wat voor jezelf goed werkt en hoe je dat inzet. Om hierachter te komen, stel jezelf vragen als: Wat heb ik al gedaan en had dit een gewenst effect? Belangrijk hierbij is om te denken zonder oordeel over wat goed en fout is en dus een beginnersmindset te houden.

3. Behoefte en situatie

Hierbij gaat het om ontdekken waardoor bepaalde dingen voor jou wel of niet werken. Als iets niet werkt is het niet van belang om de symptomen te bestrijden, maar om het patroon erachter te snappen. Om hierachter te komen, stel jezelf vragen als: Waar loop ik tegenaan? Wanneer kom ik dat tegen en hoe kom ik dat tegen? Ga daarna altijd na: Waarom loop ik hier tegenaan? Welk overkoepelend patroon van mezelf kom ik hierin tegen? Dit zijn de patronen waar je aan moet werken om de situatie te verbeteren.

Het belangrijkste om te onthouden is: focus op jezelf. Vergelijk jezelf niet met anderen, dat houdt jouw eigen groei tegen. We hebben allemaal andere superheldencapes waar andere krachten op staan. Houd in je hoofd wat jij nodig hebt om jouw cape optimaal te laten wapperen, zodat jouw innerlijke vlammetje gaat branden.