Mindfulness: een hype of een manier van leven?

Mindfulness is zo oud als de Boeddha die 2500 jaar geleden leefde en hierin les gaf. De essentie van mindfulness is lichaam en geest tot rust brengen. De boeddha kreeg inzicht in hoe onze geest werkt: gedachten en emoties komen en gaan. Als wij onze gedachten tot rust brengen, komt ons lichaam tot rust. Zo ontstaat helderheid en focus in alles wat we doen.

De automatische piloot

Iedereen kent momenten van niet aandachtig zijn. We zijn vergeetachtig, doen dingen op de automatische piloot en hebben het gevoel niet meer in contact te staan met onszelf. We zijn vaak bezig met alles wat nog moet en vergeten stil te staan bij ‘ wat er op dit moment is.’  Dit kan leiden tot toename van spanningen, gevoelens van somberheid, overmatig piekeren en lichamelijke klachten.

Hier en nu

Wanneer we mindful zijn worden we ons bewust van wat er in ons leven gebeurt en kunnen we ons leven meer in eigen hand nemen. We leren op een oordeel-vrije, vriendelijke manier aandacht te geven aan alles wat zich aandient in het hier en nu. Aandachtig zijn in het moment voorkomt dat stress, onrust en onvrede te veel toenemen en ons leven gaan beheersen. Mindfulness is aandachtig zijn van niet-streven en niet-oordelen.

Toelaten

Door het bewustzijn van ons lichaam, gedachten en gevoelens te vergroten wordt het leven interessanter, levendiger en plezieriger. Wanneer we mindful zijn kunnen we zowel prettige als onprettige ervaringen en belevingen aandacht geven zonder hierin onderscheid te maken. Dit voorkomt dat je energie blijft stoppen in het vermijden van dat wat onprettig is of dat je te veel gaat hechten aan dat wat als prettig wordt ervaren. Wat er ook gebeurt, je wordt er niet meer zo door overvallen.

Innerlijke vrijheid

Wanneer we mindful zijn worden we helderder, kunnen we meer ontspannen en op een oordeel-vrije manier naar onszelf kijken. Het zelfvertrouwen neemt toe zodat meer energie en levenslust vrijkomt. Dit leidt tot vermindering van lichamelijke en geestelijke klachten zodat innerlijke vrijheid kan worden ervaren.

Het is zoals het is

Leven met aandacht betekent de dingen waarnemen zijn zoals ze zijn. Wanneer we open aandacht ontwikkelen heeft dit effect op onze manier van leven en werken. Positieve waarden zoals mildheid, minder oordelen, geduld, een frisse blik, acceptatie en compassie voor jezelf en anderen worden verder ontwikkeld. Deze aspecten kunnen niet alleen geïntegreerd worden in onze individuele levenshouding, maar ook bij verandertrajecten binnen organisaties en bedrijven.

Onderzoek

In Europa en de Verenigde Staten wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van de mindfulnesstrainingen.

De belangrijke uitkomsten van onderzoek naar de effecten van deze trainingen zijn:

  • Afname van lichamelijke en psychologische klachten
  • Een positieve verandering in leefstijl en verbetering van de kwaliteit van leven
  • Mensen kunnen zich beter ontspannen, een vermindering van mentale en fysieke stress
  • Meer focus op bezigheden, waardoor we helderder kunnen denken
  • Een positiever zelfbeeld en beeld van de (werk-)omgeving
  • Positieve fysiologische veranderingen in het lichaam.

Ook wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness binnen het bedrijfsleven en scholen. De resultaten zijn veelbelovend: stressvermindering, meer focus op resultaat en meer plezier in het werk.

Mindfulness bij ICM

Ook bij ICM worden trainingen aangeboden op het gebied van Mindfulness. Hierin leer je onder andere:

  • Bewuster te leven in het hier-en-nu
  • Meer te  leven in de ‘zijns-modus’ in plaats van de ‘doe-modus’, wat  het geluk, plezier en de (psychische) gezondheid verbetert. Het werken vanuit de ‘zijns-modus’ brengt ons in een positievere en hiermee in een effectievere werk-flow
  • Zodanig te reageren op stress dat je niet vervalt in mentale reacties die je stress vaak vergroten en een effectieve probleemoplossing in de weg staan

ICM biedt de volgende trainingen aan op het gebied van Mindfulness: