Wat is de MoSCoW-methode?

Prioriteiten stellen. Daar draait het om bij de MoSCoW-methode. Het liefst voer je bij een project alle wensen en eisen direct door, maar in de praktijk is dit meestal niet haalbaar. De MoSCoW-methode biedt handvatten om deze eisen en wensen te prioriteren. De methode is ontwikkeld voor gebruik in de software-industrie, maar is veel breder toepasbaar: op vrijwel elk project op werk, maar ook op bijvoorbeeld het boeken van een vakantie of uitzoeken van een nieuwe auto. In dit artikel lees je wat de MoSCoW-methode precies is en hoe je het toepast.

Wat is de MoSCoW-methode?

De MoSCoW-methode is een manier om wensen en eisen van een project te prioriteren.

De medeklinkers in het acroniem staan voor Must-haves, Should-haves, Could-haves en Won’t-haves. De projectgroep deelt de wensen en eisen op in deze categorieën, zodat het duidelijk en overzichtelijk is aan welke wensen en eisen als eerst moet worden voldaan.

Voor de grootste kans van slagen van een project voer de je belangrijkste eisen – de Must-haves – als eerst door. Als er nog tijd en budget over is, kun je kijken naar de Should- en Could-haves.

De o’s in het woord MoSCoW hebben geen betekenis, maar staan erin om het woord goed leesbaar te maken.

Must-haves

In de MoSCoW-methode is een Must-have een harde eis. Aan deze eis móet worden voldaan, anders is het project per definitie mislukt.

Should-haves

Een Should-have is ook een eis, maar een minder harde. Het eindresultaat is ook bruikbaar als er aan een of meerdere Should-haves niet is voldaan. Je mag enigszins afwijken van deze eisen, bijvoorbeeld door ze iets anders in te vullen.

Could-haves

Een Could-have is meer een wens dan een eis, en daarmee niet noodzakelijk maar meer een extra. Als de Must-haves en de Should-haves zijn geïmplementeerd kun je kijken naar de Could-haves. Ze zijn nuttig, maar het project is ook geslaagd zonder.

Wont-haves

De Won’t-haves zijn extra’s die niet binnen de huidige mogelijkheden vallen, omdat er bijvoorbeeld geen tijd of geld meer beschikbaar is. Wellicht zijn ze bij een volgend project belangrijk en krijgen ze dan meer prioriteit.

Voorbeeld MoSCoW-methode

Hieronder vind je de stappen om de MoSCoW-methode in de praktijk toe te passen. Klik op de pijltjes voor een fictief praktijkvoorbeeld.

Een bank wil een bankier-applicatie voor smartphones ontwikkelen. Vanzelfsprekend moet de app aan een aantal eisen voldoen.

Stap 1: brainstormen over de functionaliteiten van de app

De eerste stap van het toepassen van de MoSCoW-methode is brainstormen over de eisen en wensen van het eindproduct. Breng samen met alle betrokkenen in kaart wat er allemaal nodig en wenselijk is en schrijf alle eisen op een groot bord.

De medewerkers van de projectgroep komen bij elkaar en denken ieder voor zich na over de functionaliteiten van de bankier-app. Er komen allerlei ideeën omhoog, zoals:

 • Het banksaldo aangeven;
 • Geld overboeken;
 • Betaalverzoeken versturen;
 • Betaalpassen (de)blokkeren.

De projectleider schrijft alle ideeën op het grote bord.

Stap 2: maak een eerste indeling

Wanneer alle wensen en eisen duidelijk zijn, laat je de betrokkenen ze op post-its schrijven.

Vervolgens plakken zij de post-its op de in hun ogen juiste plek in het MoSCoW-methode template, op een ander groot bord. Ze kunnen kiezen uit de categorieën Must-haves, Should-haves, Could-haves en Won’t haves.

De medewerkers schrijven alle ideeën voor zichzelf op post-its en denken na over wat zij harde eisen vinden en welke functionaliteiten minder belangrijk zijn. Vervolgens plakken ze de post-its in het MoSCoW-methode template.

Stap 3: bespreek en bepaal de definitieve indeling

Orden de post-its, zodat je overzicht krijgt in hoe vaak de eisen en wensen per categorie ingedeeld zijn. Bespreek de verschillen in inzichten en kom samen tot een definitieve indeling. Je hebt nu alle wensen en eisen ingedeeld volgens de MoSCoW-methode, waardoor je in één oogopslag ziet waar sowieso aan voldaan moet worden en welke zaken minder prioriteit hebben.

Over de Must-haves zijn de projectleden het eens: de app moet onder andere je banksaldo kunnen tonen, en je moet er geld mee kunnen overmaken. Ook het kunnen terugboeken van incasso’s is voor iedereen een harde eis.

Over de Should-haves, Could-haves en Won’t haves wordt gediscussieerd. Sommigen vinden dat je met de app nieuwe betaalrekeningen moet kunnen openen, anderen vinden dat dat minder prioriteit heeft. Zij vinden het belangrijker dat je in de app meldingen kunt instellen voor wanneer er iets ongewoons voorvalt, bijvoorbeeld een dubbele incasso. Uiteindelijk wordt het team het eens en komt het tot de volgende indeling:

Must-haves:

 • Saldo checken;
 • Geld overmaken;
 • Incasso’s terugboeken;
 • Betaalpassen blokkeren en deblokkeren.

Should-haves

 • Meldingen instellen, bij bijvoorbeeld een dubbele afschrijving of een nieuwe aangekondigde incasso;
 • Contactloos betalen.

Could-haves

 • Nieuwe rekeningen openen.

Wont-haves

 • Betaalverzoeken sturen.

Waarom de MoSCow-methode?

Het gebruik van de MoSCoW-methode heeft een aantal voordelen:

 • Met grote projecten kan het lastig zijn om te bepalen wat prioriteit heeft. Met de MoSCoW-methode structureer je dit proces.
 • Je krijgt inzicht in wat écht belangrijk is en wat minder prioriteit heeft. Zo zorg je ervoor dat het eindresultaat sowieso aan de belangrijkste eisen voldoet. Daarna kun je kijken of de minder belangrijke wensen ook nog haalbaar zijn.
 • Ook kun je door de heldere prioritering sneller en efficiënter deadlines halen. Je hoeft je immers niet met te veel tegelijk bezig te houden, omdat je eerst volledige focus hebt op de Must-haves en nog geen aandacht besteed aan de categorieën daarnaast.

Wil je je vaardigheden en kennis op het gebied van projectmanagement ontwikkelen? Bekijk ons opleidingsaanbod op het gebied van projectmanagement.