Voice Dialogue: een krachtige methode om in te zetten als coach

Voice Dialogue is een bekende en veelgebruikte methode waarbij een coachee in gesprek gaat met zijn of haar verschillende innerlijke stemmen. De methode is niet-oordelend en erg effectief om mensen te helpen hun innerlijke drijfveren en motieven te leren kennen. Bovendien is het een speelse, belevingsgerichte werkwijze die een mooie aanvulling is op het (normaliter) meer cognitieve, analyserende gesprek dat coaches voeren. Hoe de methode werkt en hoe je deze inzet, lees je in dit artikel.

“Coachees zijn altijd laaiend enthousiast als ze deze methode ‘ondergaan’!” – Lars Ratering (trainer en coach)

Wat is de Voice Dialogue methode?

Voice Dialogue is een methode voor individuele begeleiding, ontwikkeld in de jaren ’70 in Californië door de psychologen Hal en Sidra Stone[1]. Het is een niet-oordelende methode waarbij je objectief op zoek gaat naar wat en hoe het is, in plaats van op zoek te gaan naar wat er fout is en niet moet zijn. Deze methode gaat ervan uit dat je als mens bestaat uit verschillende kanten of subpersonen. Die subpersonen worden gezien als verschillende ‘ikken’ van de coachee, waarmee een coach in gesprek gaat. Deze verschillende ‘ikken’ zijn innerlijke gedachten die een coachee aanmoedigen of juist blokkeren om iets te doen. Dit kun je vergelijken met een innerlijk theater waar het wemelt van de personages die allemaal hun stem willen laten horen. Deze personages hebben allemaal hun eigen ‘ik’: ze hebben eigen gedachtes, gevoelens en geloven allemaal wat anders. Ze praten allemaal door elkaar heen: de ene is nog niet uitgepraat terwijl de ander er al doorheen komt.

Sommige ‘ikken’ werken sterk met elkaar samen terwijl andere ‘ikken’ tegenstrijdige wensen hebben. Daarnaast zijn niet alle ‘ikken’ even invloedrijk: sommige klinken luid en duidelijk, anderen zijn niet duidelijk aanwezig. De ‘ikken’ die duidelijk aanwezig zijn, bepalen een groot deel van ons gedrag en daarom noemen we deze de primaire ikken ofwel Primary Selves. De ikken die wel op het podium staan maar niet aan bod komen omdat je ze (on)bewust onderdrukt, noemen we de verstoten ikken ofwel de Disowned Selves. Belangrijk bij Voice Dialogue is dat al deze ‘ikken’ welkom zijn, hoe lastig en tegenstrijdig ze ook zijn.

Hoe zet je de Voice Dialogue methode in?

Voice Dialogue zet je als coach op een heel natuurlijke manier in. Een gesprek begint door simpelweg na te gaan wat een coachee bezighoudt en waar hij of zij tegenaan loopt. Als coach luister je kritisch naar dit verhaal terwijl je nagaat welke verschillende ‘ikken’ je voorbij hoort komen. Dit kan bijvoorbeeld een ‘aardige ik’ zijn in combinatie met een ‘kritische ik’ en een ‘drammerige ik’[2]. De coach benoemt het horen van deze ‘ikken’ en als de coachee zich hierin herkent, worden deze ‘ikken’ uitgenodigd voor een gesprek. Vaak wordt voor elk van de ‘ikken’ een andere plek in de ruimte gekozen om het voor de coachee makkelijker te maken zich te verdiepen in en te wisselen van deze verschillende subpersonen. De coachee begint het innerlijke gesprek met één van de subpersonen door plaats te nemen op de aangewezen stoel voor deze ‘ik’. Vervolgens spreekt de coachee alles uit wat deze ‘ik’ over de situatie denkt en vindt. Dit is volkomen zonder oordeel, het is juist van groot belang dat alle kanten van deze subpersoon worden belicht. Alle ikken hebben ooit een beschermende functie gehad: een angstige stem heeft iemand in het verleden mogelijk behoedt voor het nemen van impulsieve acties.

Het gesprek vindt plaats met alle subpersonen waarna de coach en coachee reflecteren op dit proces. Wat gebeurde er bij de verschillende gesprekken? Hoe voelde de coachee zich erbij? Welke stem staat op de voorgrond en welke wordt onderdrukt?

Vervolgens is het van groot belang na te gaan welke stem het meest helpend is in de besproken situatie en voortaan dus op de voorgrond moet staan. De kunst is om de stemmen die de coachee vooruithelpen te koesteren. De stemmen die het functioneren belemmeren, laat je langzaam of snel van het toneel verschijnen. Zo ontwikkelen coach en coachee samen een nieuw scenario. Door dit scenario veel te oefenen zal het steeds meer automatisch gaan.

Praktisch voorbeeld van de Voice Dialogue methode

Om je een beter beeld te geven hoe de Voice Dialogue methode in zijn werk gaat, geven we je een praktisch voorbeeld. De Voice Dialogue methode kan al toegepast worden bij vrij eenvoudige, alledaagse situaties. Tijdens een gesprek met een manager wie oververmoeid is sinds hij veel thuiswerkt komt bijvoorbeeld naar voren dat hij nooit pauze neemt tijdens een werkdag. Zodra de coach doorvraagt, blijkt dat de manager oplaadt in de buitenlucht maar het idee heeft dat hij zijn collega’s niet in de steek kan laten tijdens een werkdag. Hier komen zowel een zeer ‘kritische ik’ als een ‘waarderende ik’ naar voren die zowel de coach als manager herkennen.

De manager neemt vervolgens plaats op een stoel op een andere plek in de kamer en wordt uitgenodigd om alles te vertellen wat de ‘kritische ik’ te zeggen heeft. Dit zijn gedachtes als: ‘ik ben de manager en moet dus altijd bereikbaar zijn en alle vragen van mijn medewerkers als eerste beantwoorden’. Zodra deze subpersoon is uitgepraat, neemt de manager plaats op een andere stoel op weer een nieuw plek in de ruimte. Nu mag de ‘waarderende ik’ het woord nemen, die gedachtes zal delen als: ‘ik geniet enorm van een korte wandeling op een werkdag’.

Wanneer de verschillende subpersonen aan het woord zijn geweest, bespreken coach en coachee samen de situatie. Ze gaan zonder oordeel na wat er gebeurt, welke ‘ik’ de oververmoeidheid in stand houdt en welke ‘ik’ helpt om dit te overkomen. Uiteindelijk bespreken ze het nieuwe scenario zodat de manager praktisch aan de slag kan om de helpende ik voortaan op de voorgrond te plaatsen.

De ICM training Voice Dialogue

Werk jij als coach, begeleider of trainer en wil je Voice Dialogue inzetten bij het begeleiden van anderen? Volg dan de ICM training Voice Dialogue waarin je onbevooroordeeld in gesprek leert te gaan met innerlijke stemmen die in de coachee aanwezig zijn.

Bekijk de training

[1] Budde, J. (2014). Werken met Voice Dialogue en de Psychology of selves. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 52(2).

[2] https://www.de-onderstroom.nl/voice-dialogue/