Onderhandelen

Onderhandelen is een proces waarin wederzijds afhankelijke partijen met tegenstrijdige én overeenkomstige belangen samen willen werken aan een overeenkomst die voor beide betrokkenen acceptabel en realistisch is. Onderhandelen wordt gezien als een specifieke kwaliteit. Succesvol onderhandelen hangt vooral samen met de mate waarin je creatief en met zelfvertrouwen omgaat met de belangen van de ander en die van jezelf. Dit betekent zowel het bereiken van een optimale uitkomst als het creëren van een goede relatie. Uitgangspunt is het zoeken naar een win-winsituatie waarbij het probleem gescheiden wordt van de mensen. Samen wordt gewerkt aan een succesvol onderhandelingsresultaat.

Meer lezen over onderhandelen?

Lees het artikel ‘5 tips voor effectief onderhandelen‘.

Direct aan de slag?

Bekijk de training Effectief Onderhandelen van ICM opleidingen & trainingen.