Narratief Coachen

Als coach, trainer of begeleider kun je je continu blijven doorontwikkelen. Of het nu gaat om het versterken van je coachingsvaardigheden of het uitbreiden van je toolbox met nieuwe technieken. Een mogelijke specialisatie voor coaching is narratief coachen. Dit is een manier van coachen waarbij je het levensverhaal van je coachee gebruikt om zijn of haar ervaringen betekenis te geven. In dit artikel lees je wat dit precies inhoudt.

Wat is narratief coachen?

Verhalen helpen je om de wereld om je heen en de ervaringen die je opdoet te begrijpen. Soms zijn mensen zich echter niet bewust van hun eigen verhaal en de invloed van gebeurtenissen. Hun verhaal blijft in rondjes draaien of loopt vast, zonder dat ze zich hiervan bewust zijn of weten wat ze eraan kunnen doen. Het gevolg is dat je vast blijft zitten in patronen, wel weet wat je wilt maar niet weet hoe je daar kunt komen.

Met narratief coachen help je je coachees hun levensverhaal te onderzoeken, de rode draad te herkennen en vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Je ontdekt zo wat iemand tegenhoudt of belemmert bij het bereiken van gewenste ontwikkelingen. Een volgende stap is het verhaal herordenen en herwaarderen. Hoe doorbreek je patronen en kun je een verhaal herschrijven om er meer uit te halen?

Het gewenste effect van coachen met verhalen

Het gevolg van narratief coachen is dat het coachees een andere blik geeft op hun problemen, nieuwe oplossingen aan het licht brengt en helpt zaken te verwerken. Hierdoor wordt het gemakkelijker om los te laten en verder te komen richting een gewenste bestemming.