Kies een andere verandertaal en laat je verandertraject slagen

Kost het jou ook veel moeite om iedereen mee krijgen in jouw verandertraject? Maak het makkelijker door jouw manier van communiceren aan te passen. Spreek meer vanuit jezelf en minder vanuit ‘de organisatie’ en mensen zullen eerder geneigd zijn om hun werkwijzen aan te passen.

Wees eerlijk; we spreken dikwijls de verkeerde verandertaal. Veel te onpersoonlijk, nietszeggend vaag, functioneel en dus zielloos en verhullen wat we eigenlijk bedoelen. Geen wonder dat dit weerstand oplevert. Traditionele advies-, managementtaal is helemaal niet gericht op veranderen maar op verhullen. Het is communiceren vanuit angst (=ego) onder een laagje van professionele zekerheid.

Ego

We spelen een ego-spel met conceptuele beelden van situaties en mensen die alleen maar bestaat in ons verstand- en gevoel. Door deze te functionele en abstracte wijze van communiceren ontstaat  afstand, wantrouwen en weerstand bij je medewerkers. Je kunt dit bij jezelf merken omdat je moe wordt van het luisteren. Het gesprek kost je energie.

Zonde van je energie

Hoewel deze communicatie professioneel wordt genoemd, is het dat niet. Dat komt doordat het verstand daarin een te dominante rol vervult. Inhoud wordt losgekoppeld door de betekenis die personen geven aan situatie, mensen en dingen. Er is geen eenduidige definitie van de woorden: kwaliteit, goed, beter, toegevoegde waarde, de klant, professioneel etc. Dit geeft aanleiding tot misverstanden, definitieproblemen, verwarring en oplaaiende conflicten. Nu horen conflicten bij samenwerken, maar er gaat door dergelijke blokkades en stagnerende communicatie heel veel tijd en energie verloren wat uiteindelijk ten koste gaat van kwaliteit en resultaten.

Goed communiceren is de sleutel

Als veranderen met en over mensen gaat dan moet je leren om goed met mensen te communiceren.  De wijze manier waarop jij communiceert heeft een bepalende rol in het behalen van het gewenste verandergedrag. Er zijn altijd mensen die geen zin hebben om mee te doen. Maak aan hen duidelijk dat je dat merkt en start een open gesprek.

Voordelen van de persoonlijke benadering

– je spreekt op gelijkwaardige wijze met elkaar;
– je doet een persoonlijk beroep op iemand;
– je laat zien wat jou gevoelens en gedachten zijn;
– het roept geen weerstanden op maar juist commitment en samenhang;
– het is een zeer directe en open manier van communiceren;
– het geeft duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen;
– het maakt de achterliggende intenties en drijfveren helder;
– het versterkt het onderlinge vertrouwen en begrip;
– mensen zijn dan vaak bereid het beste van zichzelf in te zetten.

Zeven aandachtspunten

Hieronder staan zeven aandachtspunten die je kunnen helpen om meer vanuit jezelf te communiceren in een verandertraject dat je als adviseur begeleidt.

1. Spreek van mens tot mens niet van functionaris tot functionaris;
Benoem concreet het probleem wat voor jou NU speelt, gebruik geen standaard advies-, of managementtaal.

2. Spreek vanuit je ‘ik’ en in het ‘nu’ in plaats van met ‘ons’ of ‘wij’.
Neem zelf verantwoordelijkheid voor wat je denkt, zegt en doet, verschuil je niet achter de ‘organisatie’ en hou het dichtbij jezelf. Zorg dat je echt gelooft in de zin van de verandering. Bij twijfel is het het beste om even pas op de plaats maken.

3. Benoem je oprechte gevoelens en gedachten over de  situatie en de ander;
Wees eerlijk, houdt niets achter.

4. Vraag de ander mee te doen te veranderen;
Benoem concreet de gewenste vaardigheden en houding. Bespreek de bijhorende condities of randvoorwaarden. Daag de ander uit om zijn of haar om haar  inbreng te geven.

5. Stem een tijdspad af voor de eerste zichtbare veranderingen.
Maak de verandering(en) zicht- en tastbaar.

6. Luister aandachtig (hoofd en hart) naar de reactie van de ander; Accepteer die, sluit jouw ideeën daarover er op aan en vraag eventueel door.
Geef ook je eigen mening aan.Als er (onderliggende) emoties spelen geef daar gewoon ruimte aan.

7. Benoem de verschillen in inzicht maar zoek altijd naar samenhang;
Versterk de onderlinge samenwerking en het vertrouwen door gemeenschappelijke doelen en/of waarden te benoemen.

Lees verder voor een casusvoorbeeld om inzicht te krijgen in waar het nu vaak mis gaat.