ICM Experiment: Wat te doen als werkgeluk ontbreekt?

8 proefpersonen, 1 CEO en 1 experiment. We lokten 8 van onze medewerkers onder het mom van een werkbezoek naar een externe locatie waar een ‘CEO’ hen opving. Vervolgens namen we hen al hun werkgeluk af. Hoe reageerden ze?

Eén taak

Puzzelen: dat was de opdracht. Individueel, zonder doel en een uur lang. De deelnemers kregen stuk voor stuk een witte wegwerpoverall in hun handen gedrukt (waarom wist niemand), een puzzel met 1000 stukjes en een tafeltje aangewezen waaraan ze moesten plaatsnemen.

Kortom, van een doel, teamwork, plezier of progressie (belangrijke elementen van werkgeluk) was geen sprake. Hoe lang hielden ze het vol en hoe reageerden ze?

Proefpersoon Joris puzzelt zonder doel, teamwork, plezier of progressie. Hoe lang houdt hij het vol?

De reactie

Gemma: “Wat ik heel vervelend vond, was dat ik het niet samen mocht doen. Toen ik naar mijn eigen tafeltje moest, was voor mij echt alle plezier voorbij.” Na 10 minuten ontstond er onrust. De overalls gingen al snel uit. Sommige deelnemers besloten samen te puzzelen, anderen stopten en weer anderen puzzelden braaf door.

De rumoerigheid nam toe en de deelnemers praatten door elkaar heen over de mogelijke bedoelingen van dit experiment. Welk doel misten ze? Gemma stelde voor om samen te spannen en de CEO of experimentleider mede te delen dat ze niet verder zouden gaan totdat ze wisten wat het doel was.

Sanne: “Ik vroeg me af: moeten we dit echt ondergaan? Zijn we makke schapen? Of gaan we rebelleren? Het was interessant!” Joris: “We wisten niet waarom we dit deden. Al snel mobiliseerden we iedereen. Zo van: jongens, dit slaat eigenlijk nergens op. We gaan ertegenin. We staken nu!” En daarmee was de toon gezet. Na slechts een minuut of 30 hield de groep het voor gezien en begaven ze zich naar de uitgang van het gebouw.

Waarom dit experiment?

Geen doel, geen teamwork, geen plezier en geen progressie. Hoe lang zou jij het volhouden? En in hoeverre komen deze elementen terug in jouw dagelijkse werk? We voerden dit experiment uit met het oog op de Week van het Werkgeluk. Bij ICM is werkgeluk aan de orde van de dag en daarom wilden we bij wijze van experiment onderzoeken wat het met medewerkers zou doen als we dit werkgeluk tijdelijk zouden afnemen.

Het doel hiervan was om inzichtelijk te maken uit welke elementen werkgeluk bestaat en om het belang van werkgeluk aan te tonen voor een fijne werkbeleving. We trokken de hele middag uit voor het experiment en hadden meerdere opdrachten op het programma staan. De proefpersonen hielden het echter al na 30 minuten voor gezien omdat zij niet zonder doel, teamwork, plezier en progressie verder wilden met hun taken.

Zonder werkgeluk zou ICM geen ICM zijn en wij zouden werkgeluk het liefst voor heel werkend Nederland de normaalste zaak van de wereld maken. Daarom bieden wij het volgende: