ICM doet mee aan geluksonderzoek om de codes van geluk te kraken

Eén van de kernactiviteiten van het multidisciplinair kennis- en onderzoeksinstituut EHERO (Erasmus Happiness Economic Research Organisation) is het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek naar geluk. En daar doet ICM aan mee. Samen met zeven andere toonaangevende organisaties in de dienstverlening vormen wij een alliantie om de codes achter medewerkerstevredenheid en organisatiesucces te kraken. De vragen die centraal staan zijn: Welke interventies dragen voor wie onder welke omstandigheden bij aan geluk? En hoe verhoudt dat effect zich vervolgens tot verschillende bedrijfseconomische variabelen?

Het doel van het onderzoek

Geluk wordt wetenschappelijk opgevat als levensvoldoening en kwaliteit van leven of met andere woorden: “de mate waarin een individu voldoening schept in het eigen leven als geheel (Veenhoven, 1984).” EHERO ontwikkelt en deelt kennis om mensen en organisaties in staat te stellen om zelf meer weloverwogen keuzes te maken die bijdragen aan geluk. EHERO heeft dan ook als missie om bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen.

Het doel van het huidige onderzoek is om met verschillende allianties (in dit geval met organisaties in de dienstverlening) longitudinaal te onderzoeken welke interventies bijdragen aan geluk in relatie tot verschillende bedrijfseconomische parameters, op welke manier precies én of deze ‘uitwisselbaar’ zijn tussen verschillende organisaties. Een van de modellen dat ten grondslag ligt aan dit onderzoek is de Service-Profit Chain (Heskett, Sasser, Schlesinger, 1997). Dit model legt de relatie tussen tevreden medewerkers, loyaliteit, productiviteit en kwaliteit van werk. En dit heeft weer effect op klantwaarde, klanttevredenheid, klantloyaliteit en uiteindelijk winstgevendheid en omzetgroei.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek beslaat drie jaar waarin elk jaar het geluksniveau van de medewerkers wordt gemeten via een enquête. Vanuit de nulmeting bepalen we waar we aan willen werken, welke interventies hiervoor kunnen worden ontwikkeld en vervolgens onderzoeken we of dit daadwerkelijk leidt tot groter geluk. Ook bekijken we de relatie met bedrijfseconomische variabelen.

De geluksinterventies die we gaan inzetten zullen we zowel top down als bottom up bedenken. Maar we gaan dus ook leren van de andere organisaties die meedoen met het onderzoek om na te gaan of interventies uitwisselbaar zijn of enkel in een specifieke setting effectief zijn. Beheersing, controle en systemen zullen we hierbij los moeten laten. Wellicht zullen we radicaal andere dingen moeten proberen om nieuwe stappen op het gebied van (werk)geluk te zetten.

Tijdens het driejarige onderzoek zullen we continu bijstellen en meten. Daarbij ondersteunt een onderzoeker vanuit EHERO ons, die één dag per week aanwezig is bij ICM. Twee keer per jaar komen we met het hele onderzoeksteam van EHERO en de andere alliantiepartners samen om te evalueren en het lerend effect te bekijken.

Hoe zijn de betrokken bedrijven geselecteerd?

Erik Bemelmans (Geluk Scout bij EHERO): “Om te beginnen heeft elk van de deelnemende organisaties aan deze alliantie het sociaal kapitaal hoog op de strategische agenda staan. Wij hebben zelf een shortlist gemaakt met bedrijven die bijvoorbeeld hoog scoren op de ranglijst van Great Place to Work, media-aandacht krijgen vanwege hun mensgerichte aanpak of bijvoorbeeld via executives die onze opleidingsprogramma’s hebben gevolgd.”

Om representatief onderzoek te kunnen doen, doen alleen bedrijven mee met minstens 200 medewerkers. Zo doen bij ICM alle medewerkers op kantoor en alle docent-trainers mee.

Hoe vergroot ik werkgeluk binnen mijn eigen organisatie?

Erik: “Dit begint met het diepere besef dat niet het vergroten van je efficiëntie maar het geluk van medewerkers de katalysator vormt voor duurzame groei en rendement. Het is een misconceptie dat geluk onverenigbaar is met winst. Sterker nog, meer geluk leidt tot meer winst en is welbeschouwd dus een voorwaarde voor goede financiële prestaties op de lange termijn. Als de HR-professionals en leidinggevenden (werk)geluk goed hebben leren definiëren en vormgeven, dan kunnen zij het klimaat helpen versterken waarin medewerkers kunnen floreren.” Kennis over werkgeluk doe je bijvoorbeeld op bij de ICM Opleiding Werkgelukdeskundige of de training Werkgeluk in organisaties.

“Sturing op geluk vraagt ook om een ander mensbeeld waarin human resource plaats maakt voor human being. Slaapproblemen, de overgang, het overlijden van een partner of kind grijpen allemaal in op zowel de privé- als werkcontext van een medewerker. Daar moet je als werkgever van op de hoogte willen zijn om ondersteuning te kunnen bieden. Kijk andersom ook naar positieve elementen uit iemands privéleven, zoals hobby’s. Kunnen elementen daarvan ook op werk worden ingezet? Doe je dat, dan draagt dit mogelijk bij aan een groter economisch, sociaal en maatschappelijk rendement van geluk.”

Meer weten over het onderzoek en/of werkgeluk?

Lieke Bosch (HR manager) en Jan-Bart Bouwmans (Learning & Development Consultant) gaan graag het gesprek met je aan! Of je nu ervaringen wilt uitwisselen, nieuwsgierig bent naar het onderzoek of (vrijblijvend) advies wilt over het vergroten van werkgeluk. Je kunt hen bereiken via lieke.bosch@icm.nl, jan.bart-bouwmans@icm.nl of door te bellen naar 030 – 29 19 888.

Bronnen

Veenhoven, R. (1984). Conditions of Happiness. Dordrecht/Boston: Reidel.