Hoe vergroot je de zichtbaarheid van je L&D-afdeling?

Kim de Keijzer studeerde ooit af in de richting van bos- en natuurbeheer. Tijdens haar eerste bijbaan bij een klantenservice kwam ze er snel achter dat ze het leuker vindt om met mensen te werken dan bezig te zijn met het schrijven van dikke beleidsnota’s. Hoewel Kim zich in haar studie richtte op de vraag hoe mensen duurzaam in de natuur navigeren, is haar grootste drijfveer al jaren hoe mensen dat binnen organisaties doen. Zo ontwikkelde zij zich tot ervaren L&D’er met een eigen bedrijf dat ze combineert met haar werk als L&D consultant bij ICM en haar docentschap bij de Post-HBO opleiding Opleidingskunde.

Hoe profileer je je L&D-afdeling het best?

Als L&D’er wordt er in een organisatie vaak aan twee kanten aan je ‘getrokken’. Aan de ene kant benaderen medewerkers je omdat ze behoefte hebben aan training en ontwikkeling. Aan de andere kant is er het management dat graag ziet dat jouw plan perfect aansluit op de strategische plannen van het bedrijf. Terwijl medewerkers graag zo snel mogelijk resultaat zien, vergt de vraag van het management veel tijd. Als gevolg van deze verschillende verlangens is het als L&D’er waardevol om te leren hoe je jouw afdeling het beste profileert. Het doel is dat iedereen in de organisatie weet waar je als afdeling voor staat, welke meerwaarde je levert en hoe dit nauw aansluit op de rest van de organisatie.

Keer je blik naar binnen en kijk kritisch naar jezelf en je afdeling

Kim: “Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is om als L&D’er je blik eerst naar binnen te keren om vervolgens je blik naar buiten te keren. Naar binnen keren houdt in dat je als L&D’er kritisch naar jezelf en jouw afdeling kijkt. Het gaat erom dat je ontdekt wat de huidige positie van de L&D-afdeling is binnen de organisatie, hoe zichtbaar deze is en waar wrijving zit. Grote kans dat er werknemers binnen de organisatie zijn die de L&D-afdeling enkel associëren met het faciliteren van trainingen en zich niet bewust zijn van de strategische positie die de afdeling inneemt. Of wellicht pak je als L&D-afdeling taken op die niet jullie verantwoordelijkheid zijn en je gerust uit mag besteden.”

Daarnaast is het belangrijk op zoek te gaan naar de shared purpose van de organisatie: waar doen we het allemaal samen voor? Pas als je de gemeenschappelijke taal van de organisatie spreekt en positief naar het geheel kijkt, wordt het makkelijk om optimaal in te gaan op andermans vragen en behoeftes.

Keer je blik naar buiten: welke rol speelt de omgeving?

De volgende stap is de blik naar buiten. Deze is wat meer pragmatisch en gaat over vragen als: Wie hebben er belang bij het slagen van een leertraject? Wie hebben er invloed op dit leertraject en moeten we dus meenemen in het proces? Hier gaat het om het uitvoeren van een gedegen stakeholderanalyse, zodat jouw plannen ideaal aansluiten op de organisatie en zijn medewerkers.


Dit artikel is geschreven naar aanleiding van Kims workshop ‘Hoe vergroot je de zichtbaarheid van je L&D-afdeling?’ op de ICM Kennisparade 2022. Hierin ging ze in op hoe je jezelf als L&D’er en jouw afdeling optimaal op de kaart zet binnen je organisatie. Dit sluit nauw aan op de Post-HBO opleiding Opleidingskunde. Neem ook eens een kijkje bij ons opleidingsaanbod in de categorie L&D als beroep.