Hoe bouw je aan vertrouwen in je coachtraject?

Vertrouwen en het hebben van een persoonlijke klik zijn de basis voor de start van een succesvol coachtraject. Maar hoe breng je dat dan tot stand? Belangrijk is hoe dan ook dat je aansluit bij wat je coachee bedoelt en wil en dat je zonder eigenbelang luistert naar zijn of haar verhaal. In dit artikel gaan we in op het bouwen aan vertrouwen en jouw rol hierin als coach.

‘Rapport maken’

Succesfactoren van coaching hebben vaak te maken met de mate waarin de gecoachte het gevoel heeft te kunnen praten met iemand die hem begrijpt. Belangrijk hierbij is dat de coach gezien wordt als iemand die luistert, die empathisch is, die niet oordelend is en als iemand die een plek biedt om de ander zijn verhaal te laten doen. De basis voor coachingsgesprekken ligt vanuit dit gegeven in het opbouwen van een gevoel van vertrouwen en verbondenheid tussen de coach en de gecoachte. Bij NLP komt dit terug als ‘rapport maken’. Rapport is het creëren van een sfeer van vertrouwen en saamhorigheid die ervoor zorgt dat er bereidheid ontstaat om iets voor elkaar te doen. Rapport bestaat altijd uit drie elementen: wederzijdse aandacht, gemeenschappelijke positieve gevoelens en een goed gecoördineerd non-verbaal samenspel. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan ervaren wij rapport, ofwel contact.

Meer weten over NLP? Bekijk onze 10 tips uit NLP om gedrag beter te begrijpen.

Begrijp en verbeter de verstandhouding

De basis voor alle coachingsgesprekken is een gevoel van vertrouwen en verbondenheid tussen de coach en de gecoachte. Voor een coach is het essentieel dat hij zich bewust is van deze verstandhouding, waarom het soms niet werkt en welke mogelijkheden er dan zijn. Als er veel overeenkomsten zijn tussen twee mensen, is het gemakkelijk een goede verstandhouding te krijgen. Iemand voelt zich misschien instinctief minder snel bedreigd door iemand die net is als hij, waardoor hij zich beter kan ontspannen en openstellen. Overeenstemming kan in veel verschillende elementen terugkomen, bijvoorbeeld in kleding of fysieke verschijning, gebaren of lichaamstaal, stem- en taalgebruik of opvattingen en waarden. In de eerste fase van het coachingsproces kun je als coach, wanneer dit nodig is, werken aan het verbeteren van de verstandhouding.

Matching en mismatching kan hierbij een rol spelen. Als de verstandhouding niet is zoals de coach zou willen, kan hij op zoek gaan naar mismatches: verschillen tussen de coach en de gecoachte. Vervolgens begint de coach aan het proces van matching: gedrag of houding
afstemmen op de ander. Als de coach bijvoorbeeld veel sneller spreekt dan de gecoachte, kan hij minder snel gaan spreken. Matchen heeft als bijkomend voordeel dat het de coach helpt om zich op de ander te richten en daardoor meer na te denken over wat er met de ander gebeurt. Een valkuil in dit proces is de overdrijving, dan dreigt matchen juist mismatching te worden, wat juist afstand schept in plaats van een goede verstandhouding. Er is niets erger dan iemand die de hele tijd alles wat je doet spiegelt, iedere beweging of gebaar. In plaats van dat de gecoachte zich op zijn gemak voelt, gebeurt er precies het tegenovergestelde! Effectieve matching is dus een subtiel proces.

De verstandhouding kan ook verbeterd worden door meer oogcontact te maken. Ook is het hier weer van belang om te matchen. Let goed op wat de gecoachte prettig vindt qua oogcontact en stem als coach je gedrag hier op af. Ook de macht van de intentie kan helpen om de verstandhouding te verbeteren. Dit betreft het vermogen van de mens, in dit geval de coach, om zijn gedachten ergens op te richten of te concentreren, om een specifiek resultaat te creëren. In dit geval is dat het verbeteren van de verstandhouding. De coach kan zichzelf korte vragen stellen en zich concentreren op het gevoel van verwantschap met de ander.

Wil je je als coach verder ontwikkelen? Bekijk al onze opleidingen en trainingen voor coaches.