De vier stappen van de PDCA-cyclus

Blijft jouw organisatie (helaas) dezelfde fouten maken? Of duurt het te lang voordat je de besproken doelen bereikt? Dit zijn twee van de talloze voorbeelden waarin de PDCA-cyclus te hulp kan schieten. De Plan-Do-Check-Act-cyclus (of kortweg PDCA-cyclus) is de basis voor sturing en risicobeheersing binnen je organisatie. Het is een bewezen verbetermethode waarmee je stap voor stap je werk, prestaties en organisatie verbetert en naar een hoger niveau tilt. In dit artikel leer je welke vier stappen van de PDCA-cyclus er zijn en wat ze inhouden.

Plan, Do, Check, Act: vier stappen voor een continu verbeterproces

1.Plan

Je start met de vraag wat de belangrijkste doelen zijn. Hierbij kan het gaan over het oplossen van een probleem, of het behalen van een ambitie. Je zorgt ervoor dat de doelen in het plan SMART worden gemaakt. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

2. Do

Hier voer je de veranderingen door die nodig zijn om de doelen te behalen. Bij voorkeur eerst in een test- of pilotomgeving en niet in de hele organisatie. Je meet vervolgens de resultaten van de uitvoering, zodat je kunt checken wat het effect van de doorgevoerde veranderingen zijn.

3. Check

Nu kijk je naar de effecten van de verandering. In hoeverre is het gewenste resultaat bereikt? Vergelijk de resultaten met de doelstellingen uit de fase Plan.

4. Act

In deze fase evalueer je en leer je van de resultaten. Is de verandering onvoldoende, hoe kun je dat dan verklaren? Welke acties kun je uitzetten om het resultaat te verbeteren?

De cyclus herhaalt zich vervolgens en begint weer bij stap 1: Plan. Je weet dan inmiddels al meer over je doel en je kunt verder verbeteren. Het doorlopen van de cirkel leidt tot continue verbetering van de resultaten, waar de kracht ligt van de PDCA-cyclus.

Meer leren over procesverbeteringen?

In de opleiding Kwaliteitsmanagement komt de PDCA-cyclus uitgebreid aan bod. Je leert in deze opleiding hoe je processen optimaliseert en een certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem opzet en onderhoudt.