De meestgestelde vragen over toetreding tot het MfN-register na de ICM Mediationopleiding

Na afronding van de ICM Mediationopleiding kun je ervoor kiezen om je in te schrijven bij het register van de MfN (Mediatorsfederatie Nederland). Wat houdt dit precies in, waar moet je aan voldoen en welke voordelen levert je dit op? De antwoorden op deze vragen vind je hieronder.

Naar de ICM Mediationopleiding

  1. Wat is de MfN en wat is het MfN-register?
  2. De ICM Mediationopleiding is een MfN-geaccrediteerde opleiding. Wat houdt dit in?
  3. Kom ik standaard in het MfN-register na het afronden van de ICM Mediationopleiding?
  4. Welke voordelen levert aansluiten bij het MfN-register me op?
  5. Hoe kom ik in het MfN-register?
  6. Welke investering is nodig om in het MfN-register te komen?
  7. Waar moet ik blijvend aan voldoen als MfN-registermediator?

1. Wat is de MfN en wat is het MfN-register?

De stichting MfN (Mediatiorsfederatie Nederland) is een federatie van mediatorsverenigingen en beroepsgroepen, waaronder gedragswetenschappers, notariaat, advocatuur en overheid, die samenwerken met het doel elkaar te versterken en aan te vullen.

De organisatie MfN draagt bij aan de professionalisering van het mediationberoep en verzorgt de kwaliteitsborging via het MfN-register.

Het MfN-register is hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators, met als belangrijkste doel de kwaliteit van mediations en van mediators in Nederland te bevorderen en te waarborgen. Een onafhankelijke stichting (de Stichting Kwaliteit Mediators) voert het kwaliteitsstelsel uit, onder andere door regelgeving voor MfN-registermediators, permanente educatie, een klachtenregeling, tuchtrechtspraak, peer review en de erkenning en accreditatie van opleidingsinstituten en opleidingen.

Kijk op de site van de MfN voor uitgebreide informatie.

2. De ICM Mediationopleiding is een MfN-geaccrediteerde opleiding. Wat houdt dit in?

De MfN stelt in een protocol vast waaraan basisopleidingen tot mediators moeten voldoen om de kwaliteit en professionaliteit van het beroep mediator te waarborgen. De MfN herziet en updatet het protocol continu aan de hand van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Wij ontwikkelden de ICM Mediationopleiding aan de hand van dat protocol, en we toetsen en ontwikkelen de opleiding regelmatig door. Dit betekent dat onze cursisten ervan uit mogen gaan dat ze op de best mogelijke manier bij ICM worden voorbereid om als mediator aan de slag te gaan.

3. Kom ik standaard in het MfN-register na het afronden van de ICM Mediationopleiding?

Nee. Wanneer je de ICM Mediationopleiding hebt afgerond, ontvang je het ICM diploma Professioneel Mediator. Daarmee treed je niet automatisch toe tot het MfN-register. Het afronden van de opleiding is slechts de eerste stap.

Met het ICM diploma Professioneel Mediator heb je een kwalitatief hoogwaardig en geaccrediteerd diploma in huis, waarmee je uitstekend voorbereid bent om het vak van mediator uit te oefenen. Toetreden tot het MfN-register kan daar bovenop extra voordelen bieden.

4. Welke voordelen levert aansluiten bij het MfN-register me op?

Wil je als professioneel mediator aan de slag? Dan kan je ervoor kiezen om je aan te sluiten bij het MfN-register. Dit is niet verplicht. Aansluiten bij het MfN-register biedt voordelen die voor jou mogelijk belangrijk zijn. Zo draag je na aansluiting een beschermde titel, mag je het herkenbare kwaliteitskeurmerk gebruiken en ben je zichtbaar en vindbaar in het openbare register. Bekijk alle voordelen op de website van het MfN-register. Houd er rekening mee dat je aan wat eisen moet voldoen om registermediator te worden en te blijven (zie vragen 5-7). Het is aan jou om die overweging te maken.

5. Hoe kom ik in het MfN-register?

Naast het succesvol afronden van een basisopleiding bij een erkend opleidingsinstituut, zoals de ICM Mediationopleiding bij ICM, moet je aan nog twee eisen voldoen om toe te kunnen treden tot het MfN-register.

 • Examens halen: Na het afronden van de opleiding, kun je opgaan voor je theorie-examen en assessment bij het onafhankelijke examenbureau Intop. Meer informatie over de toetsen vind je op mediationtoets.nl.
 • VOG aanvragen: Ben je geslaagd voor zowel je theorie-examen als het assessment, dan heb je alleen nog een Verklaring Omtrent Gedrag nodig om je in te schrijven in het MfN-register.

Wanneer je eenmaal toegetreden bent tot het MfN-register, zijn er eisen waaraan je blijvend moet voldoen (zie vraag 7). Zo kan de MfN de kwaliteit waarborgen.

6. Welke investering is nodig om in het MfN-register te komen?

Om toe te kunnen treden tot het MfN-register is zowel een investering in tijd als geld nodig.

Tijd
Het theorie-examen kost 2 uur en het assessment kost 40-45 minuten. Vanzelfsprekend ben je ook tijd kwijt aan de voorbereiding.

Kosten
De kosten voor de examens zijn niet inbegrepen in de prijs van de opleiding, omdat je zelf kunt kiezen of je wel of niet op wilt gaan voor toetreding in het MfN-register. Meer informatie over de kosten vind je op www.mediationtoets.nl.

7. Waar moet ik blijvend aan voldoen als MfN-registermediator?

Voordat je besluit om toe te treden tot het MfN-register, kan het handig zijn te weten waaraan je als registermediator moet voldoen. In de Onderhoudseisen MfN-registermediator wordt omschreven welke werkzaamheden je moet verrichten en aan welke ontwikkelingseisen (Permanente Educatie) je moet voldoen. Daarnaast zijn er ook richtlijnen waaraan mediations moeten voldoen en is er een gedragscode voor de MfN-registermediator.

Disclaimer

*Met dit artikel beantwoorden we de meestgestelde vragen over toetreding tot het MfN-register. Meer weten over de up-to-date regels, procedures en kosten rondom toetreding tot de MfN? Dan verwijzen we je graag door naar de MfN-website en www.mediationtoets.nl.

Naar de ICM Mediationopleiding

Zijn je vragen nog niet beantwoord? Onze studieadviseurs denken graag met je mee en zijn op werkdagen tussen 08.30u en 17.30u bereikbaar via 030 – 29 19 888.