De 9 kenmerken van een Secure Base leider

Secure Base leiders geven hun medewerkers een goede balans tussen veiligheid en uitdaging. Ze inspireren, geven vertrouwen en wakkeren andermans volledige potentieel aan in een omgeving waarin fouten maken mag. Wat dat inhoudt lees je hieronder.

Waarom spreekt Secure Base Leiderschap ons aan?

Kernwaarden van ICM zijn inspiratie en van betekenis zijn voor anderen. In ons leiderschapsopleidingsaanbod richten wij ons dan ook voornamelijk op leidinggeven met zelfkennis, vertrouwen en persoonlijke, stimulerende aandacht voor de mensen om je heen.

Secure Base leiderschap sluit nauw bij onze kernwaarden aan. Volgens deze theorie creëert een leider via drie elementen een veilige basis voor medewerkers waarin zij hun talenten durven te laten zien, durven te experimenteren en risico’s en uitdagingen aangaan:

 1. Een positieve mindset. Leiders die uitgaan van het positieve, hebben een positief effect op de prestaties van anderen. Het effect van een positieve kijk is dat iemand zich gaat gedragen naar de verwachting die de gezaghebbende van hem of haar heeft.
 2. Een verbindende manier van emoties tonen. Leiders creëren een veilige setting door enthousiasme en inspiratie te uiten.
 3. Consistentie in gedrag. Wanneer je doet wat je zegt ontstaat vertrouwen.

Kortom: een visie op leiderschap die we graag delen met leiders die zich willen ontwikkelen!

9 competenties van een authentieke, Secure Base leider

In het boek Care to Dare benoemt psycholoog en IMD-hoogleraar George Kohlrieser 9 competenties van een succesvolle Secure Base leider. Een secure Base leider…

 1. Blijft altijd kalm en laat zich niet leiden door primitieve emoties. Hierdoor ontstaat er geen onveiligheid of onvoorspelbaarheid.
 2. Accepteert het individu. Waardering en respect voor de ander is het uitgangspunt.
 3. Ziet altijd het potentieel in de ander. Hij of zij focust zich op de langetermijnontwikkeling van medewerkers.
 4. Luistert en zoekt de dialoog op door open vragen te stellen.
 5. Communiceert met krachtige boodschappen. Zijn of haar communicatie is eenduidig, helder en rechtstreeks.
 6. Focust op het positieve. Hij of zij zoekt mogelijkheden en voordelen.
 7. Moedigt het nemen van risico’s aan. Hij of zij biedt mogelijkheden aan om risico’s te nemen en talenten te ontwikkelen.
 8. Motiveert meer met intrinsieke motivatie dan met een geldelijke beloning. Persoonlijke groei en ontwikkeling staan centraal.
 9. Toont toegankelijkheid. Zelfs als hij of zij fysiek niet aanwezig is kunnen mensen bij hun leider terecht.

Meer weten over ons opleidingsaanbod op het gebied van leiderschap?

Bekijk ons gehele leiderschapsaanbod of neem contact op met onze studieadviseurs via 030 – 29 19 888.

Bron

Kohlrieser, G., Goldsworthy, S., & Coombe, D. (2012). Care to Dare: Unleashing Astonishing Potential Through Secure Base Leadership. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.