De 10 tips voor een vliegende start van jouw project

1. Beschrijf de uitkomst van het project zo concreet mogelijk

2. Breng belanghebbenden in kaart en betrek ze bij het project

3. Zorg voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel

4. Benoem de risico’s

5. Stel een gebalanceerd projectteam samen

6. Bepaal mijlpalen in de vorm van deelprojecten

7. Plan voortgangsgesprekken in met je opdrachtgever

8. Bepaal het belang van het project ten opzichte van de bedrijfsdoelstellingen

9. Start de uitvoering met een energieke kick-off

10. Vergeet nooit te lachen!

Meer in Projecten